ממריאים לעתיד - "המשבר הגדול" של התנועה הקיבוצית כבר מאחורינו, עכשיו השאלה היא: איך ולאן ממשיכים מכאן
ממריאים לעתיד

 

הנתונים מוכיחים:

"המשבר הגדול" של התנועה הקיבוצית כבר מאחורינו

עכשיו השאלה היא: איך ולאן ממשיכים מכאן

 פרויקט מיוחד של "הקיבוץ"עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים