גופי חבצלת דורשים להמשיך לקבל כספם ממנהגופי חבצלת דורשים להמשיך לקבל כספם ממנה

טל אלמליח

 

במועצת התנועה ידרשו גופי חבצלת כי כספם ימשיך ויגיע מחבצלת על-ידי הזרמת כספים מגזברות התק"צ אליה ולא להיפך. ברגיל: "נוציא נספח שיבטיח את מחויבות התק"צ לגופים הציבוריים"

 

נושא איחוד הנכסים של התנועות מגיע היום, יום ה', להחלטה במועצת הקיבוץ הארצי ומרכז התק"ם, כאשר חילוקי דעות קשים מלווים את הנושא. מזכירי התנועות קיוו במהלך הנוכחי להביא את תהליך איחוד התנועות אל סיומו ואפשר שלא שיערו את גודל ההתנגדות להצעה שעל סדר היום.

 

ראשוני המתנגדים הם אנשי גבעת חביבה ומזכ"ל תנועת השומר הצעיר אייל רייז (כפר מסריק). מול ההצעה האומרת שיש להעביר את הקצאת הכספים של גופי חבצלת לגזברות התנועה הקיבוצית המאוחדת, הם תובעים להשאיר את המצב על כנו.

 

לרייז תמיכה בלתי צפויה מכיוונו של ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, האומר כי בהסדר המוצע לא מובטחת רשת ביטחון "כזו שתהיה שם כאשר יידרש הגב התנועתי". ג'ומס חושב שיש להשהות את ההחלטה הביצועית עד שיובטח, מה שהוא מכנה, "עורף רציני וארוך הזמן לפעילויות הללו". ובינתיים אף הוא ממליץ להשאיר את המצב הקיים. "אני גם לא מצליח להבין למי זה מפריע ולמה זה בולם את האיחוד. יש לחץ שמקורו בסיסמה שכל זמן שחבצלת קיימת לא ניתן לאחד את התנועות".

 

מנגד פועל מזכיר התנועה גברי ברגיל במרץ לאיחוד נכסי התנועות. מזכירי התנועה משוכנעים כי הפעילות הכלכלית המפוצלת של שתי התנועות, התק"ם והקיבוץ הארצי, היא בעוכרי התק"צ והיא מגבילה את הפעילות הציבורית התרבותית והחינוכית יותר מאשר מקדמת. ברגיל סבור שהשטח בשל לאיחוד. הוא אומר כי החשדנות ההדדית בין שתי התנועות ירדה באופן דרמטי בשש השנים האחרונות מאז הוחלט על האיחוד בין שתי התנועות. החששות ההיסטוריים מצד הקבה"א מתקבלים בעיניו כחששות טבעיים האופייניים לגוף שהוא קטן יותר, חששות שמחמירים נוכח העובדה שלמרות שתנועת הקבה"א קטנה יותר מהתק"ם, מספר הגופים התרבותיים- חינוכיים שלה גדול יותר. הוא מזכיר כי הצעת איחוד הנכסים שמה דגש חזק מאוד, על התחייבות של התק"צ לפעילויות האם של התנועות.

 

ברגיל קיים השבוע מרתון של שיחות מקדימות כדי להבהיר את ההצעה שהוא עומד מאחוריה וכדי להרגיע את הרוחות.

 

יהודה ברעם (עין השופט), מנכ"ל חבצלת, מסביר כי בתהליך האיחוד מתקיימים שלושה מעגלים, המשולבים אחד בשני. המעגל הפשוט יחסית לביצוע הוא מעבר פעילי התנועה לתלושי שכר וגבייה מרוכזת של מס התנועה באמצעות ארגוני הקניות האזוריים.

 

המעגל השני הוא איחוד הנכסים בהתאם לרמה שנקבעה, (100 מיליון ש"ח) כך שכל אחד מביא את חלקו באופן יחסי. התק"מ מביא נכסים פיננסיים בשווי של 65 מיליון ש"ח והקבה"א מביא נכסים בשווי של 35 מיליון ובפועל הוא מביא לתנועה המאוחדת את בית הקבה"א בליאונרדו. אך המעגל הראשון הוא סלע המחלוקת: איחוד פעילויות אמיתי או במילים אחרות, איחוד המקורות לפעילות.

 

התמיכה של הקיבוץ הארצי בפעילויות התרבות והחינוך היא על סך 7 מיליון ש"ח. סכום של 4  מיליון ש"ח מתוכם ניתנים מטעם חבצלת ו-3 מיליון ממסי חברי התנועה. על פי ההצעה שעומדת היום להצבעה, חבצלת אמורה להעביר כל שנה 4 מיליון ש"ח לתמיכה בפעילויות הקבה"א הנוכחיות לגזברות התק"צ ו-3 מיליון שקל יגיעו ישירות מהתק"צ.

 

הצעת השומר הצעיר היא לשנות את כיוון תזרים הכסף. במקום שחבצלת תעביר 4 מיליון שקל לתק"צ, התק"צ תעביר כל שנה 3 מיליון שקל לחבצלת ממיי החבר של חברי הקבה"א. "השאלה היא, מי לוקח את האחריות", אומר רייז, "והשאלה הזו היא לב המחלוקת. כמו שבהסכמים לאיחוד התנועות 'משקי התק"ם' הופרדו מהתנועה והוציאו את נכסיהם מהשותפות, למעשה זו זכותנו ואף חובתנו להפריד את חבצלת ולשמרה כנכס בלעדי לקיבוץ הארצי".

 

במרוצת השנים פיתח הקבה"א הרבה פעילויות ציבוריות, השוה"צ בארץ ובעולם, גבעת חביבה על כל מוסדותיה ומרכזיה שהוא עסק גדול מאוד, צוותא וכד' וכולן נשענות כספית על התנועה, אומר ברעם. "לשם השוואה, כל תנועות הנוער האחרות נשענות על מקורות תקציביים אחרים ומעט על התנועה. מצד שני, חיבוק הדב של הקבה"א את מוסדותיו פעל לחיוב כי אחרת המערכות האלה כבר מזמן לא היו קיימות".

 

בכירים במערכת הכספית מציינים את העובדה שתנועת השומר הצעיר הגיעה בשנים האחרונות לגירעונות גבוהים מאוד שכיסויים הגיע מחבצלת בלבד. ב"שומר הצעיר" מודעים למידת הזדקקותם לתנועה. מניסיון השנים הקודמות, שינויים במבנה הפוליטי במדינה יכולים להוריד את התמיכה ממשרד החינוך, ובעבר 'הצילו' לא פעם הקבה"א וחבצלת את התנועה מסכנת קריסה כלכלית.

 

"כמו שלנוער העובד יש את ההסתדרות ולמחנות העולים יש תומך חיצוני", אומר רייז, "אז גם תנועת השומר הצעיר, כדי להתקיים בשגרה ובמשבר צריכה גוף עצמאי שיוכל לתמוך בה. צריך להבין שאם משרד החינוך יעמיד פחות כספים, הרי התק"צ לא תעזור לשוה"צ יותר מלאחרים אך לאותם גופים אחרים יש גורמים אחרים (כמו הסוכנות) שיעזרו. העצמאות של חבצלת יוצרת סימטריה בין ההתנהלות הכספית בתמיכה בתנועות הנוער".

 

בתגובה לכך אומר ברגיל שבכדי ליצור הדדיות, קרן חבצלת תירשם כמו משקי התק"ם כתאגיד נפרד. "ההצעה שמובאת לאישור משיגה שלושה יעדים", הוא אומר. "היא תבטיח התנהלות טובה יותר; היא לא תפגום בעצמאותה של חבצלת ובנוסף תשמור על כל הפעילויות שמקיים הקבה"א.

במסגרת ההסדר חבצלת תישאר תאגיד נפרד ותנוהל על ידי הקבה"א, ותמשיך להעביר הרי את הכסף לתק"ץ להמשך הפעילויות. מאחר שהדברים שמדאיגים את אנשי השוה"צ הם אותם ה-3 מיליון שקל הללו שהתק"צ צריכים להזרים במקום הקבה"א, סיכמתי עם ולוולה שנגיש נספח להסכם מיזוג הנכסים שמבהיר גם את אחריות התק"צ להעביר את ה-3 מיליון וגם את המחויבות המלאה לשמש רשת ביטחון בעת משבר.הנספח מטרתו לענות על החששות ולהבהיר במילים ברורות את המחויבות הזו". 

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים