הון מיוחס

אריק בשן


תאגיד "משקי התק"ם" החליט: עד סוף  2006 ייוחס ההון לבעלים - 191 קיבוצים ומושבים שיתופיים

 

פעם זה היה ארגון קניות ארצי אינטנסיבי עם פעילות מגוונת, היום "משקי התק"ם" כבר לא בפרונט. לאחר ש"שפך" את מרב פעילותו לתאגיד הצעיר יותר, "משקי הקיבוצים" - בו פועלים במשותף קיבוצי התק"ם והארצי - משקי-התק"ם היום, תאגיד בבעלות 191 קיבוצים מהתק"מ, הקיבוץ-הדתי ומושבים שיתופיים - הוא מתכנן לעשות לביתו: הבשורה היא שעד סוף השנה האזרחית (2006) ייוחס סוף סוף ההון לבעלים.

 

תוכנית ייחוס ההון אינה חדשה. היא נמצאת על השולחן לפחות עשר שנים, למעשה מהרגע שבו היה ברור שהמערכות המרכזיות של הארצי - קיבוצי השומר-הצעיר וגופי תכן - עברו מן העולם. בקיבוץ-הארצי לא ממש היו מוכנים לשלם על הצטרפות כבעלים שותפים למשקי-תק"ם (אז נדרשו מהם  30 מיליון ש"ח), והוחלט על הקמת ארגון קניות חדש, כאמור משקי הקיבוצים, אליו הועברו מרבית הפעילויות של משקי-התק"ם. כל קיבוץ שהצטרף לתאגיד החדש חויב בתשלום של  10,000 ש"ח (שכבר הוחזרו), משקי-התק"ם לקח על עצמו להעמיד הון לפעילות התאגיד החדש ל"תקופת ההסתגלות", ובעוד הרכבת החדשה יצאה לדרך - הוצבו יעדים חדשים גם לרכבת הישנה, בעיקר כחברת אחזקות המעלה תשואה לבעליה.

 

לפני שבועיים התכנסה האסיפה הכללית של משקי-התק"ם לאשר את המאזן ולשמוע דו"ח מצב. ממש באותו שבוע למדו חברי התנועה הקיבוצית שעומדים למזג בקרוב את נכסי שתי התנועות. משקי-התק"ם יישאר נכס של תנועה אחת. למעשה, הוא אפילו "הואשם" כגוף "המבריח" נכסים לקיבוצי תנועתו, התק"ם. בתמורה, ייאבקו קיבוצי הארצי על "חבצלת", לפעילות הערכית של תנועתם בשנים הקרובות. קברניטי משקי התק"ם, שהם במקביל גם קברניטי משקי הקיבוצים - היו"ר יעקב הדר והמנכ"ל משה מרום - דיווחו על פעילות טובה ויציבה בשנת 2005. מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור, ניצל את ברכתו בכנס לקריאה לבעלים "להשקיע" בבעיות התשתית של הקיבוצים: מים, חשמל, ביוב, כבישים. הם לא יצטרכו לעשות זאת לבד, הבהיר ולוולה, ואמר כי את היקף העבודה, של למעלה מ-2 מיליארד ש"ח, יבצעו יחד עם גורמים ממשלתיים שכבר קיבל את הבטחתם, וגם ראש הממשלה אולמרט תמך בהקצאת כ-400 מיליון ש"ח בשנה.

 

הדר הרגיע את הנוכחים שלא זו בהכרח מטרת משקי-התק"ם. בהון שלו הוא צריך, בינתיים, לגבות את פעילות משקי הקיבוצים ואת פעילות "תואם", חברה-בת בבעלות מלאה המשרתת בו-זמנית כ-150 מפעלים קיבוציים, שעבור רבים מהם היא למעשה הבסיס לקיומם הכלכלי. אורי לזובסקי, מנכ"ל "תואם", שרשמה השנה גידול עם מחזור מכירות של כ-2.5 מיליארד ש"ח, הציג את פעילות תאגידו, שיבח את יכולותיו בהתמודדות עם הבנקים ועם השווקים הבינלאומיים, אבל גם מנה את בעיותיו בפעילות כלפי חברות קיבוציות ציבוריות. משה מרום הרגיע את הנוכחים באומרו כי אין היום ערבות מצד קבוצת הבעלים על פעילות תואם, אם כי "כרית הביטחון" של התאגיד היא הון משקי-התק"ם. אומנם יש סיכון מסוים, אבל הוא מזערי, הבהיר מרום לפני שהציג את הנושא המרכזי של האסיפה - ייחוס ההון.

 

לדבריו, ייחוס ההון של משקי-התק"ם נעשה בצעדים זהירים ומדודים, ולכן גם ארך זמן רב, אבל עכשיו רואים את האור בקצה המנהרה. האסיפה אישרה את הצעת ההנהלה כי מעבר לחישוב חלקם היחסי של החברים בהון האגודה - % 50 על-פי החברות - תחושב זכאותו של כל חבר לקבלת יחידת ההשתתפות בגין הפעילות, על יסוד משקלו היחסי בהחזרים בגין קניות שהחזירה האגודה לידיו בשנים 1991 ועד 2002. במקרה של תואם יחושבו ההחזרים  שבין השנים 1995 ל-2002. עד לכינוס אסיפה נוספת, עוד השנה, שבה יתקיים דיון על המדיניות והשימושים בהון האגודה לטווח קצר וארוך, אישרה האסיפה לדחות בשלב זה את חלוקת החזרי השנה בגין הפעילות (רווח נקי בשנת  2005 - כ-22 מיליון ש"ח).
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים