פערים עלינו

קרני עם-עד


עמרי כנען

שני "ניירות עמדה" תנועתיים נוסחו לקביעת "הגבולות האדומים" לפערי השכר בין החברים בקיבוצים * הנייר "השיתופי", שהציג "מספרים" (ברוטו ונטו) - נדחה * למזכירות התנועה יגיע "נייר ערכי" ובו המלצות עקרוניות * אז מי יסגור את הפער

 

מזכירות התנועה הקיבוצית אמורה לדון בעוד שבועיים בסוגיית צמצום הפערים הכלכליים בין החברים בקיבוצי התנועה. צוות ראשי האגפים ניסח חמישה סעיפים שאינם נוקבים במספרים, אך מגדירים "גבולות אדומים" שהחורג מהם יתקשה להגדיר עצמו כקיבוץ. מסמך מוקדם יותר באותו נושא יצא מטעם הזרם-השיתופי, בו דווקא יש התייחסות לפערי שכר מקסימאליים בין חברים באותו קיבוץ ובין קיבוץ לקיבוץ, אך הוא לא יובא לדיון.

 

"התנועה מודעת לתופעה השלילית של הגדלת פערים בחברה הישראלית, ומשוכנעת שיש להקטינם תוך התחשבות במציאות במשק הישראלי", גורס נייר העמדה של ראשי האגפים, שבראשו עמד עמרי כנען, ראש אגף הרכזים. "על הקיבוץ ליישם, בתום-לב ובאופן מלא, את התקנות המחייבות הבטחת רמת חיים בגובה שלא יפחת משכר המינימום במשק", טוען מסמך הזרם השיתופי. שני הצוותים הציעו כי צמצום הפערים בקיבוץ "ייעשה, בין היתר, על-ידי שימוש בכלים של מיסוי פרוגרסיבי ו'רשת ביטחון' לחבר, ושמירה על שוויון מהותי בתחומי יסוד כמו בריאות וחינוך". אבל, בעוד צוות ראשי האגפים נמנע מלגעת ברותחין (קרי, בגובה הפערים עצמם), ביקש צוות הזרם-השיתופי לקבוע שפערי השכר לא יעלו על 1:4 ברוטו ו-1:3 נטו. סעיפים שונים שהופיעו בנייר העמדה של הזר"ש (מימון הגנה משפטית לחבר בנושאי עבודה, הגבלת פערים על שכר עובדי חוץ, הליכי ערעור ובוררות, חישוב משרה "אישית" ולא "משפחתית" וכיו"ב) לא הופיעו כלל בנייר שעל סעיפיו יתקיים הדיון. אמרי רון, לשעבר מזכיר הזר"ש: "לאחר שולוולה נבחר כמזכיר התנועה, הוא ביקש מהזרם והמעגל השיתופי להכין נייר לדיון. במקביל עבד צוות בראשות עמרי כנען, שהתבקש - על-ידי גברי ברגיל - לעשות דבר דומה. עכשיו החליטו המזכירים להעדיף את הנייר של עמרי כנען, שלא מסתמך על מחקר ועובדות. בכלל, עניין הפער הוא נושא חסוי, על-פי הסברי המזכירים, מטעמי זכויות הפרט, וזאת בניגוד לחוות דעת משפטית של סגנית נשיא בית המשפט בנצרת, שטענה שעל המשכורות של חברי האגודה להיות גלויות. כך קמות לעינינו בקיבוצים וילות של 250-200 מ"ר לעומת דירות של עוני אמיתי. גם הפערים שציינו גבוהים מדי בעיניי, אבל הסכמנו ללכת על נוסח פשרה".

 

גברי ברגיל, מזכיר התנועה, מבהיר את הבחירה בנייר העבודה של ראשי האגפים: "הייתה לנו התלבטות בין נייר ממוקד עם מספרים ברורים, לבין נייר ערכי. בכוונה תחילה תמכנו בכך שהירידה לפרטים תיפתח לדיון ולהחלטה בכל קיבוץ וקיבוץ. נכון יותר היה לגבש מסמך של ערכים שמתמודד עם אי-יצירת פערים, עליו ניתן להגיע להסכמה, ולא להצעה מפורטת שהקיבוצים לא היו מתייחסים אליה כלל. כאן ביקשנו להיות לא רק צודקים אלא גם חכמים. דין התנועה כבר לא קיים כבעבר, ואני מאמין שהדיון העקרוני ייצור מחויבות לצמצום פערים, על-ידי רשת ביטחון ומיסוי פרוגרסיבי".

 

ש: ואם לאחר ההחלטה במזכירות ובמועצת התנועה יהיו קיבוצים שלא ייאותו לשמור על רמת פערים מתקבלת על הדעת?

גברי ברגיל: "כל הקיבוצים מחויבים, על-פי תקנות הסיווג, לרשת ביטחון. קיבוץ שלא יעמוד בכך, לא יוכל להישאר קיבוץ. נכון שזה עדיין לא ימנע יצירת פערים, אבל זו התחלה טובה. אני, לדוגמה, הייתי מחייב פערים של 1:2 בנטו. אין לי ספק שקיבוץ שיחרוג ממסגרת כזו, לאורך זמן - לא יישאר קיבוץ".
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים