ביקורת במחוז הקיבוצים בעבודה על הכוונה לקיצוץ תפקיד המזכיר

ביקורת במחוז הקיבוצים בעבודה על הכוונה לקיצוץ תפקיד המזכיר

נחמן גלבוע


זאב ולוולה שור

ולולה: "הודעתי עכשיו על הקיצוץ כדי להיות הוגן, וכדי שמי שייבחר יידע על כך מראש. זה מה שהודעתי, חד משמעית, וזה מה שיהיה".

 

חברי מזכירות מחוז הקיבוצים של מפלגת העבודה מתחו ביקורת על החלטת מזכירות התק"ם לקצץ בתפקיד מזכיר המחוז לחצי משרה, וכמה מהם קראו למזכירות התק"ם לחזור בה מההחלטה. לישיבת מזכירות המחוז שהתקיימה ביום רביעי שעבר הוזמנו רק בעלי זכות הצבעה, ובתחילת הדיון בסעיף זה הודיע יו"ר המחוז, ולוולה שור, שהקיצוץ לא יהיה מיידי ויחול רק מינואר הקרוב בשנת התקציב 2007. כל הדוברים שהשתתפו בדיון על הקיצוץ במשרה טענו שאין לקבל אותו. ח"כ אורית נוקד הביעה דעתה כי בשנה הקרובה, שבה עומד המחוז בפני מפקד ובפני בחירת מוסדות במפלגת העבודה ובניית מוסדות בקדימה, יש להשאיר את המתכונת הקיימת על כנה.

 

דעה דומה השמיעה חניק מרשק המתמודדת על התפקיד, שטענה כי הקיצוץ אינו תקין מכיוון שהוא נעשה לאחר שהוכרז על הבחירות לתפקיד במשרה מלאה, וההתמודדות על התפקיד יצאה לדרך. ראש המועצה האזורית מטה יהודה, מאירקה ויזל, העומד בראש ועדת הבחירות למזכיר המחוז, הסתייג גם הוא מהכוונה לקצץ בתפקיד, וכך גם שורה של דוברים שחלקם ביקשו שיוצג בפניהם מבנה תקציב המחלקה הפוליטית ומחלקות אחרות בתק"ם, על מנת לבדוק האם ניתן לקצץ בסעיפים אחרים בתקציב המחלקה או במחלקות אחרות. מזכירת המחוז הנוכחית, שיבולת שופט אדלמן, נמנעה מלהביע דעה בנושא, לאחר שבעבר טענה שניתן להסתפק בחצי משרה, אך מילאה בפועל את התפקיד במשרה מלאה.

 

לדברי שור, עבודת המחוז לא תיפגע למרות הקיצוץ, ומוסדותיו ייבנו בצורה שלא תצמצם בו את הפעילות. הוא גם אינו מאמין שעמדת המזכירות שהתקבלה לדבריו ברוב סוחף, תשתנה בעקבות ערעור אם אכן יוגש. "המחלקה הפוליטית לא יכולה לערער", הוא אומר, "כמו שהרכזים לא יכולים לערער על קיצוץ שתי משרות, ו'בית ראשון במולדת' לא יערערו על ביטול הפעילות. אנחנו לא נגבה יותר מסים, ולכן נצטרך לקצץ בפעילויות. העניין הזה סגור".

 

עם זאת, לטענת המשתתפים בישיבה נאמר בה על ידי ולוולה שהוא מוכן שיוגש ערעור למזכירות התק"ם, וזאת לאחר שהודיע קודם לכן שהדיון בנושא יתקיים ללא קבלת החלטות. כיוון שהישיבה ננעלה ללא קבלת החלטה של מזכירות המחוז, החליטו כמה ממתנגדי הקיצוץ לערער באופן אישי בפני מזכירות התק"ם.

 

בתגובה אומר שור כי מדובר בהחלטת מזכירות תק"ם שלא עמדה לדיון נוסף במחוז, אלא הובאה כהודעה על ההיערכות לשנת 2007. "אם מישהו ירצה לערער, זכותו לערער", אומר שור, "אבל המזכירות היא זו שמחליטה על התקציב ולא המחלקות בתק"ם. הודעתי עכשיו על הקיצוץ כדי להיות הוגן, וכדי שמי שייבחר יידע על כך מראש. זה מה שהודעתי, חד משמעית, וזה מה שיהיה".

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים