תלוש לכל פעיל - תלושי שכר לפעילי התנועה

תלוש לכל פעיל

קרני עם-עד


רבקה יקיר ומוטל בוגומולסקי

מתחדש המאבק על "תלושי השכר" לפעילי התנועה הקיבוצית * מקורות ושימושים, גרסת ליאונרדו

 

מרבית פעילי התנועה הקיבוצית עדיין מקבלים את השכר על פעילותם באמצעות חשבוניות, וזאת למרות שמועצת התנועה אישרה את המעבר לתלושי שכר כבר לפני כחצי שנה. כמה מפעילי התק"ם כבר עברו לשיטת התלוש, אבל לקיבוץ-הארצי (למעט פעילי השומר-הצעיר) אין פעילים המתוגמלים בתלוש עם מרכיבי שכר המקובלים במשק. צוות תנועתי, שהוקם לגיבוש הצעה שתוגש למזכירות, בו חברים יוסי בן-שאול (מטה וכוח-אדם), דפנה קנטור (משאבי אנוש) ועו"ד יעקב אברהמי (המחלקה המשפטית) - ניסח שש טיוטות שונות עד שהביא את הטיוטה האחרונה לאישור חברי המזכירות התנועתית, שסמכו ידם על ההצעה למבנה התלוש. רק גזבר הקיבוץ-הארצי, מוטל בוגומולסקי, הביע התנגדות נחרצת לכך, היות שלדעתו, המקורות התנועתיים אינם יכולים להבטיח עמידה בתשלום השכר באמצעות התלוש. גם יוסי בן-שאול מודה שקיימת בעיה לגבות את המס מהקיבוצים, כדי שיבטיח מקור לתלושי השכר, ולכן, לדבריו, יש לגבות את המס התנועתי של הקיבוצים באמצעות ארגוני הקניות. "איננו רוצים להגיע למצב בו נגיע למועד התשלום החודשי ולא יהיה מהיכן", אומר בן-שאול, שיכנס בקרוב את כל פעילי התנועה ויציג בפניהם את ההסכם שגובש. הפעילים יוכלו לשאול שאלות, להשיג השגות - "אבל המומנטום יימשך", מבטיח בן-שאול, "ואנשים ידעו לאן הם הולכים. אני מניח שבסופו של דבר הם יהיו מרוצים מההסדר". על-פי הערכת גורמים שונים במערכת התנועתית, יעברו פעילי התנועה לתלוש שכר בתחילת ינואר 2007.

 

את תגובת גזברית התק"ם, רבקה יקיר, וגזבר הקיבוץ הארצי, מוטל בוגומולסקי, לא ניתן היה לקבל עד סגירת הגיליון.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים