פלס ממחניים - פרויקטור ועדת דולב

פלס ממחניים - פרויקטור ועדת דולב

נחמן גלבוע


יו"ר אהד"ה מונה לדאוג להטמעת מסקנות ועדת דולב בקרב הקיבוצים המתחדשים. מבחן הערבות ההדדית

 

יו"ר אהדה (ארגון הורים לבעלי מוגבלויות בתנועה הקיבוצית), גדעון פלס ממחניים, ייכנס בימים הקרובים לתפקיד פרויקטור של ועדת דולב שקיבלה שורה של החלטות הנוגעות לבעלי צרכים מיוחדים בקיבוצים. ועדת דולב הוקמה בעקבות הקביעה של ועדת הסיווג בדבר הצורך בערבות הדדית, והיא פירטה בשורה של המלצות כיצד לעשות זאת, כך שעיקר הדגש הושם על הנהלים בקיבוצים המתחדשים. פלס יהיה אחראי ליישומן ולהטמעתן של ההחלטות בקיבוצים ובמוסדות התנועה. בשלב הראשון אושרו לו שלושה חודשי פעילות במסגרת המרכז לשיקום בהרצליה, שבהם תיבנה תוכנית פעולה ביחד עם המרכז לשיקום ואגף החברה מתוך כוונה להמשך פעילות מסודרת וממושכת בנושא זה.

 

החלטות ועדת דולב מחולקות לשני חלקים: הראשון, חלק פנים קיבוצי העוסק במערכת היחסים שבין החבר בעל המוגבלויות והצרכים המיוחדים לבין הקיבוץ. השני, חוץ קיבוצי, העוסק ביחסים ובדרישות של החבר וקיבוצו מול מוסדות המדינה כמו הביטוח הלאומי ומשרדי הממשלה, שלגביהם קיימת תחושה שחבר הקיבוץ והתלוי בו אינם זוכים לאותם התנאים שיש לעמיתיהם שמחוץ ובמוסדות התנועה. בשלב הראשון אושרו לו שלושה חודשי פעילות במסגרת המרכז לשיקום בהרצליה, שבהם תיבנה תוכנית פעולה ביחד עם המרכז לשיקום ואגף החברה מתוך כוונה להמשך פעילות מסודרת וממושכת בנושא זה.

 

החלטות ועדת דולב מחולקות לשני חלקים: הראשון, חלק פנים קיבוצי העוסק במערכת היחסים שבין החבר בעל המוגבלויות והצרכים המיוחדים לבין הקיבוץ. השני, חוץ קיבוצי, העוסק ביחסים ובדרישות של החבר וקיבוצו מול מוסדות המדינה כמו הביטוח הלאומי ומשרדי הממשלה, שלגביהם קיימת תחושה שחבר הקיבוץ והתלוי בו אינם זוכים לאותם התנאים שיש לעמיתיהם שמחוץ לקיבוץ.

 

"בשני התחומים האלו אנחנו צריכים לפעול", אומר פלס, "ולראות שגם בקיבוצים וגם מחוצה לו נערכים ומיישמים את הדברים. יש לנו כבר ניסיון עם הסכמי אהדה שבהם אנחנו מביאים לידי ביטוי את העקרונות האלו, על ידי בניית מערכת הסכמות בין החבר לקיבוץ והגדרת הזכויות והחובות של כל אחד מהצדדים, הן בקיבוץ המסורתי והן בקיבוץ המשתנה. יש בו דאגה לצרכים המיוחדים בהווה ויצירת מקורות להבטחת העתיד. באופן כללי רצוי שזה יסתיים בדרך של חתימת הסכם בין הקיבוץ לבין החבר והתלוי בו".

 

פלס אמור לטפל גם בהמלצות המערכתיות של הוועדה כמו ההמלצה להקים בכל קיבוץ גוף שיעסוק בהגדרת האוכלוסיות המיוחדות ויקבע את הצרכים שלהן, וגם יגדיר את המקורות להבטחת צרכים בהווה ובעתיד. המלצה נוספת נוגעת לחיזוק הקשר עם מחלקות הרווחה במועצות האזוריות, שאמורות לפעול מול חברי הקיבוצים ולסייע להם למצות את זכויותיהם. "בסופו של עניין", אומר פלס, "אנחנו רוצים להגיע לכל אחד מהחברים עם המוגבלות או הבנים שאינם חברים עם המוגבלות, במטרה לאפשר להם לחיות בכבוד בקיבוצם. בתקנות הסיווג נקבע שהקיבוצים המשתנים חייבים להביא תוך חצי שנה מכניסת התקנות לתוקף, את התקנון שלהם לרשם האגודות השיתופיות ולהציג בפניו את הדרך ליישום תקנות הסיווג ובהן הערבות הדדית. התקנות נכנסו לתוקף בינואר האחרון ולכן הקיבוצים צריכים להתארגן עד יולי הקרוב, על מנת שהדאגה לבעלי הצרכים המיוחדים תבוא לידי ביטוי במסמך מחייב. התקנות הגדירו את תנאי המינימום בנושא הזה, אבל יש הרבה קיבוצים שעושים יותר מזה וזה כמובן מבורך".

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים