הבנה קרקעית - הסכמה עם ממ"י לגבי "חכירה זמנית"

הבנה קרקעית

אריק בשן


גברי ברגיל

הושגה הבנה (בעל-פה!) עם המינהל לגבי הקרקעות ב"חכירה זמנית" של הקיבוצים

 

כאילו לא מספיקים קשיי התקשורת הקיימים בין מינהל מקרקעי ישראל לבין תנועות ההתיישבות, נראה היה בשבועות האחרונים כי הולך ומתהווה משבר נוסף: מסמך, שנראה כהחלטה פנימית של הנהלת המינהל, התגלגל לידי קיבוצים אחדים בדרום הארץ, ומשם לקברניטי התנועה הקיבוצית. מהנוסח הזהיר של ההחלטה ניתן היה להבין כי בכוונת המינהל, מעתה ואילך, למנוע המשך חכירה אוטומטית על קרקע חקלאית "זמנית" (בחכירה לשלוש שנים), אלא להוציאה למכרז. עניין זה, שכבר עלה לא-אחת בחודשים האחרונים בעימותים מתוקשרים עם הקיבוצים על מחיר ההפקעה לו הם זכאים בגין נטילת קרקעות זמניות לצורכי "ציר הוברס", ציר הביטחון של עוטף עזה - הצית גם הפעם הרבה חרדות. בעימותים הללו איימו נציגי המינהל, לא-אחת, כי בסמכותם להוציא את הקרקעות המדוברות למכרז, עם כל המשמעויות הטמונות במעשה. רבים מהקיבוצים, בעיקר באזור הדרום, מעבדים שטחי חקלאות נרחבים על קרקע הנמצאת בסטטוס כזה, ומהווה מקור פרנסה חשוב עבורם. החלטה כזו עלולה להיות קריטית לגביהם.

 

לפני ימים מספר עלתה הסוגיה בפגישה כמעט אקראית בין מנהל ממ"י, יעקב אפרתי, לראש מטה תנועות ההתיישבות ומזכיר התנועה הקיבוצית, גברי ברגיל. בשיחה הבלתי-רשמית הבהיר ברגיל לאפרתי את פגיעתה הקשה של החלטה כזו, אם תגיע למועצת ממ"י ותאושר. ברגיל מעיד כי אפרתי גילה הבנה והבטיח כי החלטה גורפת לגבי מכרז על קרקעות בחכירה זמנית לא תחול על קרקעות שבידי קיבוצים, אלא רק על קרקע עונתית, שהיא למעשה קרקע השייכת למינהל, המאשר כל שנה מחדש, בהתאם לנסיבות, את האפשרויות לשימוש בה. "הבנתי מאפרתי כי מדובר בעניין רגיש", אומר ברגיל, "אבל אפשר להיות מרוצה שהצלחנו בטיפול בו".

 

ש: יוצא מזכר? יש מכתב הסכמה בנדון? משהו?

גברי ברגיל: "לא. הצעתי לאפרתי להוציא מכתב. הוא ביקש לראות בכך הבנות שבעל-פה בין הצדדים, שהוא מתכוון לעמוד בהן. מניסיוני, יש בינינו מערכת הבנות ויחסים טובה, שכבר הוכחה. לכן אינני רואה סיבה מדוע הבנות אלו לא יעמדו גם הפעם במבחן".

 

במינהל מקרקעי ישראל לא מוכנים לעסוק ב"הבנות" שהושגו, אם הושגו. הבטחה, אומרים בלשכתו של אפרתי, לא ניתנה.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים