קצרות וקטנות: התורם נתרם - כנס של 40 קיבוצים חזקים למען סולידריות קיבוצית

קצרות וקטנות: התורם נתרם

ארנון לפיד


מדובר בצורך אמיתי של הנותן, וזו לא רק פילנתרופיה. תנועה קיבוצית חזקה היא אינטרס של רמת-יוחנן * קצרות וקטנות שואל, נציג הקיבוצים המסייעים (לקיבוצים נזקקים) חוזר בתרומה

 

כיוון שהחדר של המזכיר גברי ברגיל (בבית התנועה) לא הספיק, הלכו וחיפשו אולם. וכשמצאו אולם, היה גם הוא צר מהכיל את כל הבאים, עד שכמה נאלצו לעמוד בכניסה. עד כדי כך צמצמו ציפיות המזמינים - מזכירי התנועה.

 

ובאמת, מי יכול היה לשער היענות מלאה ומוחלטת של כל ארבעים המוזמנים, נציגי הקיבוצים "החזקים", להשתתף בדיון שנערך לאחרונה, שעניינו תרומה (ללא תמורה) לקיבוצים "החלשים"? (ראו גם: "סולידאריות קיבוצית", הקיבוץ 18.5).

 

"כמו כל המזכירים", מספר אודי פלד, מזכיר רמת-יוחנן, מ"החזקים", "אני מקבל כל הזמן המון הזמנות לכל מיני כנסים אזוריים וארציים, ומעולם לא הלכתי. אין לי זמן לזה. אבל כשהבנתי שמדובר בנושא שהוא אינטרס תנועתי, ועוד של נתינה ועזרה, ולא של קבלה, באתי ברצון. גם מזכירים אחרים התבטאו כך. מסתבר שלקיבוצים החזקים - שלא במקרה הם, ברובם, שיתופיים - יש רצון וצורך לתרום ולסייע לחלשים, ולא להסתגר בבועה העשירה שלהם. מאז שולוולה נכנס לתפקיד, הקיבוצים החזקים, השיתופיים-מסורתיים, מקבלים יחס אחר. בעבר כמעט התביישנו, כאילו אנחנו ארגונים אנאכרוניסטיים, שלא יודעים איפה הם חיים ומה קורה סביבם. פתאום קיבלנו לגיטימציה, אנחנו כבר לא מוקצים, ואפילו מוזמנים ויכולים לתרום".

 

ש: כבר סוכם איך יעזרו החזקים לחלשים?

אודי פלד: "אחרי שהתברר שיש היענות גבוהה, כבר נקבע תאריך לדיון נוסף, שבו יוחלט על הצעדים האופרטיביים".

 

ש: ואם תתבקשו להעביר תרומות?

"אין בעיה בהקמת קרנות, אבל אני לא חושב שזו הכוונה, אם כי גם זה לא פסול. כבר העברנו בעבר לא-מעט כספים, אם דרך התנועה, ואם ישירות לקיבוצים שנפלו, בעיקר בצפון, מבלי לתת לזה פרסום. מבחינה כספית, הסיוע שהקיבוצים החזקים נותנים גדול לאין שיעור ממה שיכולה התנועה להציע".

 

ש: אסיפת הקיבוץ אישרה העברת תרומות לקיבוצים אחרים?

"ההחלטה היא של הנהגת הקיבוץ. לא היה צורך להביא את זה לאסיפה. הכול שקוף, מובן מאליו".

 

ש: אם לא תרומה כספית, איזו עזרה אחרת תוכלו להציע?

"יש כמה אפשרויות. למשל, רעיון שהועלה בזמנו בעיתונות הקיבוצית, שאנחנו, הקיבוצים החזקים, נפעיל את הקשרים הטובים שלנו בבנקים, ונאמר להם בעדינות, שלא לרוחנו היחס הנוקשה שלהם כלפי הקיבוצים החלשים, ושנשמח אם ילכו לקראתם. אין להפריז בכוח ההשפעה שלנו, אבל גם לא צריך לזלזל בו".

 

ש: תגיד, לגישה האלטרואיסטית הזאת שותפים גם חברי רמת-יוחנן?

"מה רע בלעזור, אם אתה יכול? אנחנו נוהגים כך גם עם חברים שכשלו, או שגו. אני מאמין שהחברים שותפים לגישה הזאת. אנחנו לא שונים מארגונים אחרים במדינה, החל בסטף ורטהיימר וכלה במי שלא יהיה, שתורמים לקהילה או לסקטור שהם קרובים או שייכים אליו. זה צורך אמיתי של הנותן, זו לא רק פילנתרופיה. תנועה קיבוצית חזקה היא אינטרס של רמת-יוחנן".

 

ש: תשמע, מקומכם בגן-עדן מובטח.

"זה פשוט לגמרי: מי שתורם - נתרם, ולא רק בעולם הבא. גם בעולם הזה".
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים