מי בעד השיוך? (בתנובה) - ועד הפעולה לזירוז שיוך תנובה לבעליה פועל נמרצות

מי בעד השיוך? (בתנובה)

יעקב לזר 


ועד הפעולה לזירוז מהלך שיוך תנובה לבעליה, החל בהחתמת מאות קיבוצים ומושבים על תביעה ליישום החלטות הוועידה. הוועד טוען, שאי יישום ההחלטות מנוגד לרצון מרבית החברים וגורם נזקים לעסקי האגודה. התאחדות מגדלי הבקר טוענת, שרק פתרון בהסכמה רחבה יביא ליישוב המחלוקת

 

ועד הפעולה של הקיבוצים והמושבים שהוקם לזירוז ביצוע החלטות ועידת תנובה, החל בהחתמה של האגודות השיתופיות החברות בתנובה, על מכתב התובע ממוסדות החברה לפעול לביצוע המהלך בהקדם האפשרי.

 

ראשי ועד הפעולה, רמי בראל ממושב שורש, ניר מאיר מקבוצת שילר ואמיר ריטוב ממושב חרות, שלחו מכתב למעל 600 הקיבוצים והמושבים המחזיקים במניות תנובה, בו הם מבקשים את חתימתם על מכתב תמיכה בקידום המהלך שיאפשר הכנסת משקיע, יצירת מבנה ארגוני שבו כל אגודה תוכל לממש ולסחור ביחידות ההשתתפות שבידיה, וכן כינוס ועידת תנובה מוקדם ככל האפשר לשם הכרעה בנושאים האמורים.

 

בוועידת 2003 אישרה האסיפה הכללית של חברי תנובה פה אחד הצעת החלטה הקובעת כי היא מסמיכה את ועד ההנהלה לקדם מהלך של ארגון כולל של האגודה ועסקיה באופן שיאפשר הכנסת משקיע לפעילות ולנכסים. כמו כן נקבע, שהכנסת המשקיע תבוצע במתווה אופטימאלי שיגובש לתועלת האגודה וחבריה. החלטה זו הביאה לביטוי את רצון חברי הוועידה, לקדם מגמה של הפיכת אחזקות החברים לנזילות וסחירות. הנהלת תנובה פעלה ופועלת על פי החלטת האסיפה הכללית לקידום וליישום ההחלטה זו. בשל קשיים שמערימה קבוצת חברים מתעכב סיום התהליך, בניגוד לרצון מרבית החברים.

 

רמי בראל העומד בראש ועד הפעולה, אמר שהודעות התמיכה של הקיבוצים והמושבים, יאפשרו למקבלי ההחלטות לקבל תמונה אמיתית של התמיכה במהלך, ויאפשרו סיום מהיר והחלטי של התהליך עליו הוחלט כאמור פה אחד באסיפת האגודה בדצמבר 2003. בכך יושם קץ למצב שבו "מיעוט קולני", מנסה להכתיב מהלכים לרוב הדומם של בעלי תנובה.

 

מהתאחדות מגדלי הבקר נמסר בתגובה כי הקבוצה ששלחה את המכתב "מונעת על-ידי אינטרסים זרים ואינה מייצגת כלל את חברי המגזר הקיבוצי או המושבי שהנם חברי תנובה". עוד אומרים בהתאחדות כי בהחלטת האסיפה הכללית של תנובה משנת 2003 לא נזכר נושא הפרטה, אלא דאגה לאינטרסים של האגודה ונכסיה. בהתאחדות אומרים כי הניסיונות של מנהלי תנובה לפעול נגד חלק מהבעלים (יצרני החלב), יביא למאבקים פנימיים מיותרים שיגרמו נזק לתנובה ולבעליה, וכי רק פתרון שיושג בהסכמה רחבה, שתיקח בחשבון את הצרכים של כל הבעלים ויצרני החלב בכללם - יביא לאפשרות של קבלת החלטות בוועידה בצורה שקטה והוגנת.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים