מלגות לשיקום וסיוע - המרכז לייעוץ ושיקום של התנועה הקיבוצית מחלק מלגות לבעלי צרכים מיוחדים בקיבוצים ומספר הפניות גדל משנה לשנה

מלגות לשיקום וסיוע

שירה חיים


עדנה סולודר

המרכז לייעוץ ושיקום של התנועה הקיבוצית מחלק מלגות לבעלי צרכים מיוחדים בקיבוצים * ומספר הפניות גדל משנה לשנה

 

זו השנה השנייה שהמרכז לייעוץ ושיקום של התנועה הקיבוצית לקח על עצמו להפריש סכום למימון מלגות לבעלי צרכים מיוחדים בקיבוצים. המלגות - בין  1,200 ל-3,000 ש"ח למלגה - יסייעו להשתתפות בחוג טיפולי, לקניית אביזר חיוני או לכל פריט אחר שבעל הצרכים המיוחדים זקוק לו.

 

עדנה סולודר (גשר), יו"ר מועצת המנהלים של המרכז לייעוץ ושיקום, אומרת כי צוות מיוחד מהמרכז בחן את הבקשות, מיין ואישר אותן לפי קריטריונים שקבע ולפי המלצות העובדים הסוציאליים וצוותי הליווי מקיבוצי הפונים. "עם השינויים בקיבוצים ובמצבם מחד, והמודעות לכתובות היכולות לסייע מאידך", אומרת סולודר, "גדל מאוד השנה  מספר הפניות לסיוע:  157 פניות מ- 75 קיבוצים, לעומת ארבעים פניות בלבד בשנה שעברה. הוועדה אישרה מתן מלגות ל-62 בקשות (מ-39 קיבוצים), שעמדו בקריטריונים. צר לנו שפניותינו לגופים כלכליים קיבוציים להשתתף בסכום מסוים, כדי שנוכל להיענות ליותר פניות ובסכומים גבוהים יותר - לא נענו".

 

סולודר סבורה שמן הראוי גם להפנות את תשומת הלב של מוסדות התנועה הקיבוצית אל מסקנות "ועדת דולב", שהוגשו לאחרונה לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. "חשוב שמוסדות התנועה הקיבוצית יתייחסו אל ממצאי הוועדה ומסקנותיה, ידונו עליהם ויטמיעו אותם בקיבוצים, ולא יחכו עד אשר ועדת כנסת או 'ועדת הסיווג' יכפו זאת", אומרת סולודר. "מדובר באחד הנושאים הרגישים והכואבים שעלינו לטפל בהם פנימה, וזו הפעם הראשונה שהתקיים דיון כל כך רציני בנושא. מסקנות הוועדה מצביעות על החובה לטפל בשטחים שונים, שחלקם דורשים חקיקה וחלקם מחייבים הכשרת כוח אדם מקצועי ותקציבים - אך הדבר החשוב ביותר הוא ההבאה למודעות ולידע על דרכי הטיפול וזכויות המטופלים, שחלק גדול מהן ניתן להשיג, בזכות ולא בחסד, על-ידי מוסדות ממשלתיים". עוד מדגישה סולודר שברבים מהקיבוצים לא נזקקו לוועדה החיצונית, כי טיפולם בבניהם ובחבריהם בעלי הצרכים המיוחדים יכול לשמש דוגמה ומופת.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים