משקי הקיבוצים נכנסים לתחום האנרגיה בקיבוצים

נחמן גלבוע


ארגון הקניות מעוניין להשתלב בניהול תחום צריכת הדלק והחשמל על-ידי חברה משותפת לארגון ולקיבוצים

 

חברה משותפת למשקי הקיבוצים ולגורם מקצועי בתחום האנרגיה תתחיל לפעול בקרוב, כך מסר עמי מגן, האחראי על נושא האנרגיה ב"משקי הקיבוצים". מגן מסר כי 'משקי הקיבוצים' החליטו זה מכבר להיכנס למעורבות עסקית בתחום התשתיות והאנרגיה בקיבוצים, זאת למרות שההשקעות בתחום הזה גדולות מאוד והרווחים אינם גדולים. "אנחנו מתכוונים, דרך החברה המוקמת עתה להציע שירותי ניהול של האנרגיה והתשתיות בקיבוצים שיבחרו בכך ואנו מציעים להם להעביר חלק מהניהול לחברה שתוקם".

 

במסגרת הכניסה של ארגון הקניות לתחום האנרגיה בקיבוץ, התקיים יום עיון בנושא זה בשיתוף עם המרכז להתחדשות הקיבוץ ובהנחייתו של מגן. יום העיון היה מיועד לרכזי קהילה, רכזי אנרגיה וחשמלאים. שתי הרצאות הוקדשו למדידת חשמל לצרכנים הסופיים בקיבוץ. "יש שינויים במחירי הדלקים והצרכן הקיבוצי, הפרטי והמוסדי, הוא צרכן דלק כבד יחסית", אומר מגן, "לכן הוקדשה הרצאה למדיניות המחירים בישראל ובשוק העולמי. בעקבות תהליכי ההפרטה בתנועה הקיבוצית ומודעות רבה יותר לחיסכון באנרגיה, הוקדש זמן רב להצגת דרכים לחיסכון על ידי שימוש מושכל יותר במערכות הפנימיות. כמו כן עסק יום העיון גם בניסיונות לפתרונות של אנרגיה חלופית בעזרת הרוח והשמש ובדלקים חלופיים שאינם מזהמים".

 

יום העיון לא התמקד בפתרונות מעשיים בתחום אחד, למשל, האם עדיף להשתמש בגז או בחשמל, אלא הציג את האפשרויות העומדות בפני כל קיבוץ. כיוון שהקיבוצים הוקמו במקומות פריפריאליים, שבהם הבדלי הטמפרטורות הם קיצוניים יותר מאשר במרכז הארץ, הצרכן הקיבוצי משתמש באופן טבעי ביותר אנרגיה וחייב להקפיד יותר על החיסכון בה. אברהם ארביב, סגן המדען הראשי במשרד התשתיות, הדגיש שדווקא הקיבוצים יכולים להיות חלוצים, בפתרונות ייחודיים לניצול נאות של אנרגיה.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים