נכסי החלב - המשך הסכסוך בנושא הפרטת תנובה

נכסי החלב

אריק בשן


מתנגדי ההפרטה בתנובה ממשיכים לבדוק ולהזהיר

הנהלת תנובה לא נשארת חייבת

עוד פרק בסאגה

 

קבוצת המושבים, מתנגדי הפרטת תנובה במתווה המוצע, אינם מרפים מהנהלתה ומהמנכ"ל שלה, אריק רייכמן. עכשיו טוענים חברי 21 מושבים, מבעלי מניות תנובה, כי ההנהלה "מוכרת נכסים בסיטונות לכיסוי כישלונותיה העסקיים וכדי להתהדר בגירעונות נמוכים יותר". הקבוצה, הכוללת גם מושבים ותיקים וגדולים, כמו: באר-טוביה, כפר-יהושע, כפר-יחזקאל, תל-עדשים והיוגב, ונעזרת בשירותי משרד עורכי-הדין "סהר סטוביצקי", כתבה מסמך הזהרה להנהלת תנובה, על כי "אינה רשאית לממש את נכסי האגודה מבלי לקבל את החלטת הגוף המוסמך לכך" - האסיפה הכללית של האגודה, המורכבת מהאגודות שבזכותן רכשה תנובה את הנכסים שהיום מוצעים למכירה. "במהלכים שביצעה, איבדה הנהלת תנובה את הלגיטימיות שלה", נטען במסמך, בו גם מזהירים המושבים את חברי ההנהלה כי בכוונתם להגיש תביעות אישיות כנגד אלו המסייעים לכך.

 

לטענת הכותבים, התפרסמה לפני מספר חודשים ידיעה כי הנהלת תנובה אישרה מכירת אחת ממחלבותיה ב-29 מיליון דולר. בטרם יבשה הדיו מידיעה זו, התפרסמה ידיעה על מכירת שטח בן דונם, בו פעל בעבר בית קירור באזור התעשייה בנתניה, במחיר של 350 אלף דולר. לדעת הכותבים, מנסה ההנהלה לכסות על כישלון עסקי והיקלעות לגירעונות ב"מכירה סיטונית של נכסי האגודה שנצברו במהלך שנים ארוכות ומהווים חלק מחוסנה". אנשי קבוצת המושבים מוסיפים כי היו מוכנים להסכים ל"מכירה מושכלת של נכסים מכבידים", אלא שמה שמבצעת הנהלת תנובה בא, לדעתם, להשיג מטרה אחרת: "מכירת נכסים לצורך כיסוי גירעון מאזני".

 

כדי למנוע מצב כזה, דורשים חברי קבוצת המושבים מההנהלה לשמור את הכספים שנגבו ממכירות אלה בחשבון נאמנות עד כינוס ועידת תנובה הקרובה, ו"לא לעשות בהם שימוש כדי לכסות על כישלונות מהדהדים".

 

אפרופו ועידה, טוענים הכותבים, מועד כינוסה - למרות פרסומי ההנהלה כי תתקיים עד סוף יולי השנה - אינו ברור כלל ועיקר. בישיבה סגורה, השבוע, אמרו אנשי המושבים האלה כי הם דורשים הסבר לאי-קביעת מועד לקיום הוועידה. לדבריהם, כל פניותיהם בנושא לא נענו, והם אינם יכולים להיערך לקראת הוועידה ולבחור, בין היתר, את נציגיהם לכינוס החשוב, העתיד לקבוע את גורל החברה לקראת הבאות.

 

בתנובה מכחישים מכל וכל את טענות קבוצת המושבים. "מכתבם רצוף שקרים. אין בו כל ממש", אומרים בהנהלת תנובה, "הוא מהווה המשך לניסיון של קבוצת חברים שולית לטרפד את הפרטת תנובה בהכנסת משקיע, מתווה שעליו הוחלט ברוב מכריע בוועידת תנובה 2003, שאותו מתכוונת הנהלת תנובה להגשים".
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים