שוב: שינשינים בבג"ץ

קרני עם-עד


עוד בג"ץ של תנועות הנוער בנוגע לכספי השינשינים * התובעים הפעם: מועצת תנועות הנוער

 

לאחר שתנועות הנוער "המחנות העולים" ו"הנוער העובד והלומד" עתרו לבג"ץ נגד משרד החינוך, שלטענתן לא העביר לרשותן סכום של 2.5 מיליון ש"ח עבור משרתי שנת השירות; ולאחר שבית הדין הגבוה לצדק הוציא צו-ביניים שהקפיא את יתרת הכספים לכל התנועות עד לפסיקה בנושא; ולאחר שמועצת תנועות הנוער (מת"ן) הביעה התנגדות לעתירה של שתי התנועות - הגישה מועצת תנועות הנוער עתירה משלה בנושא תקצוב שנת השירות, מאחר שלטענתה הובטחו לה בגין השינשינים כ-280 אלף ש"ח במהלך שנת 2005 ואילו במארס  2006 נאמר לה כי לא תהיה זכאית לתמיכה זו. לעתירה שותפות תנועות הנוער "בני-עקיבא", הנוע"ל הדתי ו"מכבי הצעיר", העותרת על כך ש-78 אלף ש"ח אשר הובטחו לה לא הועברו, ובנוסף מבקש משרד החינוך לגרוע מתקציבה סכום נוסף של 93 אלף ש"ח. בעתירתה לבג"ץ טוענת מת"ן כי נעשתה כאן הפרת הבטחה שלטונית ומנהלית, מאחר שנאמר לה על-ידי מנהל אגף במשרד החינוך האחראי על מורות חיילות, שירות לאומי ושנת שירות, כי תהיה זכאית לתקצוב בגין הפעלת משרתי שנת השירות של בני-עקיבא, הנוע"ל הדתי ומכבי-הצעיר בחודשים ספטמבר עד דצמבר 2005 לאור ההבטחות מימנה המועצה את המשרתים בשנת השירות וסיפקה להם דמי מחייה ומגורים. כעת, משנאמר לה שלא תקבל רטרואקטיבית את הסכום המובטח, היא תימצא בבעיה כספית חמורה.

 

משרד החינוך טוען, מצדו, כי למת"ן אין ניסיון של שלוש שנים בהפעלת מתנדבי שנת השירות - דבר המהווה סף בתקנה התקציבית - ולכן אינה זכאית לתמיכה מתוקף התקנה. על כך השיבה מת"ן כי הגישה הסבר מנומק לאופן הפעלת השינשינים בתנועות המדוברות, כמו-גם בתנועות האחרות, במשך שנים רבות. משרד החינוך נטה, כך סברה המועצה, לקבל את העמדה הזו, אך בחודש האחרון חלה תפנית לא ברורה והמשרד פסל אותה. עוד טוענת מת"ן לאי-סבירות ההחלטה, וכי עבר זמן רב מאז קבלת ההבטחה המנהלית ולכן לא ניתן לפסול אותה באופן רטרואקטיבי.

 

בהתייחסו לעתירה החדשה אומר פסח האופסטר, מזכ"ל הנוע"ל: "העתירה הזו מוכיחה כי כאשר מדובר בכסף של תנועות נוער היקרות ללבם של ראשי מת"ן, הם נחלצים לעזרתן. אבל כשמדובר היה בעתירה של המחנות-העולים והנוע"ל, הם טענו לגזלת כספי המועצה. מדובר כאן ברדיפה מתמשכת של אנשי מת"ן נגד שתי תנועות, בניסיון לגזול כספים המגיעים לנו בדין, ובעיקר בפגיעה אנושה במשרתי שנת השירות שלנו שאמורים היו לקבל 1,500 ש"ח לחודש ונאלצו להסתפק ב-800 ש"ח. מעניין מה קרה בינתיים לראשי מת"ן, שטענו בזמנו כי משרד החינוך נהג בהגינות ושקיפות".

 

תגובת יניב שגיא, יו"ר מת"ן: "מה שקרה הוא שמשרד החינוך החליט לבטל את ההכרה במת"ן כגוף מפעיל שינשינים, של שלוש תנועות אשר להן פחות מ-40 שינשינים לכל תנועה. כבר אמרתי בעבר, ביחס לעתירה של הנוע"ל והמחנות-העולים, שגרסה כי שאר התנועות במת"ן קיבלו כסף 'על חשבונן', שזה יפתח מחול שדים. מה שקרה כאן הוא אחד הביטויים הקשים לעמדת משרד החינוך. מי שיוצאים 'קירחים' מכל הסיפור הזה, אלה השינשינים עצמם".

 

עד חודש מאי אמור בג"ץ להחליט בעניין, ועד אז מוקפאים הכספים. בתוך כך מתכוונת גם תנועת השומר-הצעיר להגיש עתירה, מאחר שוועדת התמיכות של משרד החינוך בישרה לה, לאחרונה, כי ישנו את גובה הסכום שהייתה אמורה לקבל בגין מתנדבי שנת השירות.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים