הדף של אורית | הכתבת הוותיקה אורית פראג מדפנה תהיה עורכת "הדף הירוק"

הדף של אורית

קרני עם-עד

 

אורית פראג (דפנה) נבחרה לעריכת "הדף הירוק"   


ועדה משותפת של ועדת המינויים התנועתית ורשות "הדף הירוק" בחרה את אורית פראג (דפנה) - כתבת ותיקה בעיתון - לתפקיד עורכת "הדף הירוק". היא תחליף את שלמה גלזר (ניר-דוד).

 

הבחירה צריכה לקבל אשרור של מועצת הקיבוץ-הארצי, שתכונס בעוד כחודש.

 

מאחורי הקלעים של המכרז לתפקיד העורך התנהלו, לאחרונה, עימותים גלויים ונסתרים בין אנשי המערכת וחברי קיבוצים לבין מזכיר התנועה גברי ברגיל ופעילים נוספים, סביב מועמדותו לתפקיד של עופר קול, בעבר דובר התנועה הקיבוצית. קול הסיר את מועמדותו בשלבים הסופיים. 
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים