מופת חלוצי | פרס יגאל אלון הוענק ליואל מרשק, ראש אגף המשימות בתנועה הקיבוצית * בזכות הדרך

מופת חלוצי 

טלי גורן ספיר

 

פרס יגאל אלון הוענק ליואל מרשק, ראש אגף המשימות בתנועה הקיבוצית * בזכות הדרך


יואל נואם בטכס - ראו נימוקי הועדה

בטקס מרגש, בפני אולם מלא מפה לפה, הוענק פרס יגאל אלון על מעשה מופת חלוצי ליואל מרשק, ראש אגף המשימות של התנועה הקיבוצית. הכותרת, "מעשה מופת חלוצי", כאילו נלקחה משנים רחוקות, אבל יואל מרשק מזדרז להסביר: "'מופת' - בגלל הייחוד שלנו: אנחנו הולכים נגד הזרם ונגד הנורמות הנהוגות כיום במדינה בכלל, ולצערי גם בתנועה הקיבוצית; 'חלוצי' - כי למרות שאפשר היה לנצל את הקרקע עליה יושבים הקיבוצים הצעירים לצורכי נדל"ן, אנחנו מנצלים אותן למשימות של איכות אנושית. אנחנו נאבקים על המקום הפיזי, כדי שבו אפשר יהיה להצמיח כנפיים לחיים רוחניים, למימוש רעיונות".

 

ש: יש מאחוריכם תנועה?

יואל מרשק: "לפי התגובות של אלפי חברי קיבוצים והנהגות של קיבוצים בשטח - כן, יש. בבית התנועה הקיבוצית אנחנו נחשבים ל'עוף מוזר' - מושכים אל מטרות ויעדים דומים לאלו של התנועה, אבל פועלים ונושמים אותם ביום ובלילה, כשליחי רעיון ודרך".

 

ש: מהי משמעות האגף לחברי התנועה הקיבוצית כיום?

"אנחנו מייצגים את הכיסופים של אלפי אנשים במדינה, המייחלים לחברה אחרת, סולידארית יותר ומנוכרת פחות. באותה המידה אנו נאבקים נגד הנורמה שלפיה חברי קיבוץ, שאתמול בנו יחד, נחלקים היום לעשירים ועניים. כן, גם בזה איננו רוצים להיות כמו כולם! ואנחנו מצליחים - עובדה. אגף המשימות מצליח, נגד כל הנורמות, לגייס אלפי אנשים להתנדבות בענייני ביטחון, סולידאריות ואחדות העם. כספי הפרס, 25 אלף ש"ח, יוקדשו לכל המטרות האלו - להמשך המאבק נגד הזרם, נגד הנמכת הגדר הקיבוצית, נגד התחרותיות שמביאה אלימות וניכור".
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים