כולם רוצים להיות במזכירות

נחמן גלבוע

 

מועצת התנועה אישרה את הרכב ועדת הגיוס הרחבה. הוועדה אמורה להביא הצעה מוסכמת של 20 איש כחברי מזכירות שיובאו כ"עסקת חבילה" לאישור המועצה. החל גם הדיון בכללי העזיבה החדשים


דורון סט

למרות שישיבת מועצת התנועה האחרונה הועברה מהאולם הגדול בבית ברנד שבאפעל לאולם קטן יותר בבית חומה, עדיין נותרו באולם הרבה מאוד מקומות ישיבה ומה שבלט בעיקר היה צבע הכיסאות הריקים.

 

את פרק הדיווחים פתחה רכזת ועדת גיוס רחבה, סול לביא מאלמוג, שתיארה את פעילות הוועדה אשר עסקה בגיוסם של ראשי אגפים ומחלקות. לדבריה תעסוק הוועדה בזמן הקרוב בהיערכות לבחירת מזכיר אחד לתנועה הקיבוצית, במקביל לצוות העוסק באיחוד נכסים התנועות והמיזוג הסופי. בפני חברי המועצה הוצג ההרכב החדש של הוועדה הכולל 8 נציגי ציבור ו-6 בעלי תפקידים בתנועה. חברי המועצה אישרו את הרכב הוועדה בראשות סול לביא הכוללת את גברי ברגיל, ולוולה שור, יוסי בן שאול, רבקה וילנד, סמדר סיני, ורד דרורי, מיכאל קישון, אורי אשכולי, דורון ליבר, אורי פינסקי, יהודה טל, יואל מרשק ואיה שרון.

 

לאחר כחודשיים ששמו מוזכר כרכז המיועד של האגף לכלכלה, הובאה לאישור המועצה בחירתו של דורון סט מיגור לתפקיד. סט, שכיהן בעבר כרכז המשק בקיבוצו ובשנים האחרונות כמנכ"ל מפעל לגין, מחליף בתפקיד את אורי גלעד מגבעת השלושה שכבר מכהן כמנכ"ל מועצת הכותנה.

 

סעיף נוסף שהועלה בישיבת המועצה היה הדו"ח השנתי על פעילות מועצת התנועה הקיבוצית.  הדו"ח המלא חולק למשתפים על ידי מבקרת התנועה, עליזה בורנשטיין, ששבה וציינה את בעיית מיעוט המשתתפים בישיבות המועצה, שלא נפתרה.

 

הסעיף המרכזי הראשון בישיבת המועצה היה מבנה והרכב מזכירות התנועה. הסעיף הובא לדיון חוזר לאחר שנשמעו לגביו הערות בישיבה הקודמת שעסקה בנוהלי מוסדות התנועה הקיבוצית.

 

בעבר נקבע שבמזכירות הפעילה יכהנו 20-24 חברים/ות, ונקבעו התפקידים התנועתיים שהקנו זכות לחברות בתנועה. בישיבת המועצה הקודמת הוסבר שמתוך רצון לאפשר גמישות בהרכבת המזכירות, מוצע להחליט שהמזכירות תכלול 20 חברים/ות ושהרכב המזכירות יכלול לפחות 40% מכל מין ויאושר על ידי מועצת התנועה. בעקבות ההערות שנשמעו הוצע נוסח חדש לפיו מספר חברי המזכירות לא יעלה על 20, ועדת גיוס רחבה תדון בהרכב השמי של המזכירות ותביא המלצתה לאישור מועצת התנועה, המועצה תצביע על הרשימה כמקשה אחת לאשרה או לדחותה, והיה ודחתה המועצה את הרשימה המוצעת היא תוחזר לוועדת הגיוס לתיקון ותובא שוב לדיון ואישור המועצה כמקשה אחת.

 

בדיון שהתפתח דרש דוד דרומלביץ להעלות להצבעה הצעה לפיה יאושרו חברי המזכירות באופן אישי ולא כמקשה אחת. בנוסף, טען דרומלביץ שיש להכניס לנהלי הבחירה את הדרישה לייצוג כל האזורים והזרמים בתנועה, והציע להגביל את מספר הפעילים משום שלטענתו הם אינם חופשיים בהתבטאויותיהם.

 

אמרי רון הצטרף לדרישה לבחור בחברי המזכירות בהצבעה אישית, וטען שאין זהות אינטרסים בין קיבוצי התנועה כמעט בכל הנושאים שהמזכירות עוסקת בהם. בתגובה טענו מזכירי התנועה כי הם מתנגדים להצבעה אישית משום שהיא תפגע ביכולת להרכיב את המזכירות בהתחשב בכל הרגישויות הקיימות, וכן משום שחייבים להיות במזכירות מספר בעלי תפקידים שלא ייתכן לדחותם בהצבעה. בהצבעה שהתקיימה בתום הדיון נדחו ההסתייגויות וההצעה בנושא הרכב המזכירות עברה ברוב גדול.

 

סעיף מרכזי נוסף שעלה לדיון בקריאה ראשונה היה כללי העזיבה החדשים המוצעים ל-2006. עו"ד אמיר גנז מהמחלקה המשפטית הסביר שההצעה שגובשה על ידי המחלקה המשפטית ומספר יועצים משפטיים של קיבוצים, מנסה לענות על מספר בעיות שהתגלו בכללי העזיבה הקודמים שאושרו ב-93'. אחת הבעיות היא חישוב סכום הבסיס, שנעשה עד כה על פי חישוב ממוצע של אמצעי המחיה בקיבוצים. לדברי גנז קשה כיום להגיע לחישוב הזה הן משום שהקיבוצים מבוקרים על ידי מספר משרדי רואי חשבון ולא תמיד המאזנים מוכנים בזמן, והן משום שבעקבות תהליכי השינוי שיטת חישוב אמצעי המחיה שונה מקיבוץ לקיבוץ. לכן הוחלט בניסיון למצוא מדד אחיד, להצמיד את הסכום הבסיסי לשכר המינימום במשק המתפרסם בקביעות על ידי המדינה. שינויים נוספים בחישוב דמי העזיבה הם האפשרות לנכות ולקזז הכנסות מגורמים חיצוניים, והפסקת הענקת התוספת למשפחות עם ילדים או לבודדים.

 

בהערות שנשמעו הציעה אורית נוקד להוסיף את קצבאות השכול, לרשימת הקצבאות שאינן מקוזזות מדמי העזיבה. הערות נוספות שנשמעו מפי ממלאי תפקידים בקיבוצים, התייחסו להגנה על הקיבוץ ופחות לשאלת הפגיעה בעוזבים. אחד הנוכחים שאל האם אפשר להכניס לרשימת הניכויים גם את דמי הטיפול בחברים סיעודיים, במקרה שבניהם מחליטים להוציאם מהקיבוץ בערוב ימיהם במטרה לזכות בדמי העזיבה. אחר הביע דאגה מהאפשרות שעמיר פרץ ירכיב את הממשלה ויעלה את שכר המינימום לאלף דולר, שיקפיץ באופן ניכר את דמי העזיבה. גנז הביע תקווה שאכן פרץ ירכיב את הממשלה, וציין שעם בעיית דמי העזיבה יצליחו כבר להתמודד.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים