מועצה שכזו

אריק בשן

 

דו"ח (קצרצר) ממועצת התנועה הקיבוצית


דורון סט

כשעל סדר היום הלאומי נמצאת הפריצה ההירואית ליריחו והבחירות הקרובות לכנסת ה-17, התגמדו גם הנושאים החשובים שהובאו למועצת התנועה הקיבוצית, שהתכנסה בשבוע שעבר באפעל. דיוני המועצה התרכזו הפעם בעיקר במה שמתרחש בקרביים התנועתיים הממוקמים בליאונרדו: המבקרת עליזה בורנשטיין (עין-השלושה) הציגה את הדו"ח השנתי על פעילות המועצה (עוד לפני שקיבוצה עלה לכותרות עם התפרצות "שפעת העופות"); סול לביא (אלמוג) הגישה דו"ח פעילות מטעם ועדת הגיוס הרחבה והביאה לאישור הצעה שמית להרכב הוועדה המתחדש; פה אחד אושרה מועמדותו של דורון סט (יגור) לניהול אגף הכלכלה; ורן כוחן (צרעה) המשיך וסיכם את הדיון ב"נהלי מוסדות התנועה הקיבוצית". הסעיף היחיד שאולי יכול היה להצית מעט את הדמיון ואת אש הדיון - כללי עזיבה - גם הוא לא צבר גובה. עו"ד אמיר גנז (מעברות) מהמחלקה המשפטית הציג, בקריאה ראשונה, את עיקרי הכללים החדשים ואת ההתלבטויות שהביאו לניסוחם, ענה על שאלות החברים, והמועצה התפזרה.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים