כללי העזיבה החדשים

יעקב דרומי

 

כללי העזיבה החדשים בהם אמורה מועצת התנועה לעסוק מעלים הסתייגויות - עקרוניות ומעשיות 


היום אמורה לדון מועצת התנועה בנוסח החדש המוצע לכללי העזיבה החדשים, כפי שדיווחנו ברשימה בנושא בשבוע שעבר.

 

הכללים החדשים כפי שהם מובאים למועצה העלו הסתייגויות לא מעטות חלקן בהיעדר הבנה ברורה של משמעות התיקונים וחלקן מייצגות תפישה שונה.

 

עו"ד עומר כהן (ממשרד שלמה כהן), בשם שורה של קיבוצים, ביקש לקיים דיון בנושא "שהועלה במסגרת הדיונים על תיקון הכללים אולם נדחה על הסף". מדובר, במקרה בו "עוזב חבר את הקיבוץ לאחר גיל הפנסיה, בעיקר בגיל מבוגר ביותר. לטענת אותם קיבוצים, "ההסדר הקיים בכללים מאפשר אבסורד שאין הדעת סובלת: חבר קיבוץ, בקיבוץ שמצבו הכלכלי קשה ביותר, עוזב את הקיבוץ בגיל 85 ומקבל מן הקיבוץ כחצי מליון שקל, ללא כל קשר למצבו הכלכלי של הקיבוץ ומבלי שתובא בחשבון התקופה של 20 שנה שלאחר גיל הפרישה - תקופה בה החבר (ככלל) אינו תורם עוד לקיבוץ אלא חי "על חשבונו". הטיעון כי "הדבר לא יעבור במועצה", אינו צריך לשמש סיבה שלא לקיים דיון בנושא. "מן הדין להעלות את הסוגיה בפני המועצה גם אם חלק גדול מן החברים עשוי להסתייג ממנה. מדובר בשאלה בעלת חשיבות כלכלית עצומה לקיבוצים רבים ואין כל סיבה שלא לפתוח את הדיון בה".

 

בין ההסתייגויות האחרות שהועלו יש המתייחסות לשיטת חישוב הפנסיה, מתכונת החישוב לגבי ניכוי שווי נכסים ששויכו לחבר, מהלך שהוא מורכב שראוי להותיר אותו להחלטת הקיבוץ ולאפשר לו לקבוע מנגנון להערכה.

 

עו"ד רמי צידון אומר כי "היכולת להעריך את שווי הנכס הוא מהלך מורכב מאוד ומציע למצוא דרך לפיה "במקרה בו תהיה הסכמה על כך בקיבוץ, להגיע למתן תוקף להסכמה חוזית לוויתור מלא על הזכויות לדמי עזיבה מכוח כללים אלה (דמי עזיבה ולא קצבה) מול שיוך דירה או נכסים אחרים", ללא התחשבנות נוספת בעתיד.

 

הסתייגות נוספת, מבקשת לתת לקיבוץ חופש גדול יותר להתנות על הקבוע בכללים, ולקבוע זאת בתקנונו.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים