מורשת אלון | "פרס יגאל אלון" ל-2006 יוענק ליואל מרשק, אגף המשימות

מורשת אלון

קרני עם-עד

 

"פרס יגאל אלון" לשנת 2006 יוענק ליואל מרשק, ראש אגף המשימות בתנועה הקיבוצית, ולמדרשה לדמוקרטיה ושלום ע"ש אמיל גרינצוויג


יואל מרשק: "הפרס ניתן על ביצוע המשימות בעשור האחרון ולא לי עצמי"

יואל מרשק, ראש אגף המשימות בתנועה הקיבוצית, הוא חתן "פרס יגאל אלון" לשנת 2006. מלבד מרשק תזכה בפרס (כ-25 אלף ש"ח), שניתן עבור מעשה מופת חלוצי, גם המדרשה לדמוקרטיה ושלום ע"ש אמיל גרינצוויג. טקס הענקת הפרס יתקיים ביום ראשון (26.3) במוזיאון תל-אביב.

 

"הפרס לא ניתן לי עצמי", אומר יואל מרשק, "אלא לתנועה המשימתית שפועלת, יחד עם אנשים אחרים, כנגד הזרם המרכזי, האלימות, הפערים בחברה, הניכור בעם. הפרס הוא על ההתנדבות בקו התפר, על משרתי שנת השירות, על הסיוע לפלסטינים למסוק את הזיתים, על פינוי החממות בגוש קטיף. אני רק השליח של כל העשייה הזאת".

 

רבים המליצו לוועדת הפרס על מועמדותו של מרשק, ביניהם עו"ד דני זמיר, ראש המכינה הקדם צבאית ע"ש רבין, שכתב, בין השאר: "אני סבור שיואל הוא אחד הבודדים שהצליח, בעצם ימים לא קלים אלה, לרשום דפים של זהב בשרשרת ההיסטורית של התנועה הציונית החלוצית, ההומניסטית, המגשימה - אותה תנועה שידעה לתבוע מבניה להיות אליטה משרתת, ובד בבד לפתוח את שעריה בפני כל מי שנזקק לכך".


יגאל אלון - ויקיפדיה _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים