לשבור את 979

שירה חיים

 

הוועד הציבורי "כאן ביתי" יוצא לקרב הראשון על הזכויות


יעקב בכר

רבים הצטרפו לוועד הציבורי "כאן ביתי", שינהל מאבק להבטחת זכויות החקלאים בקרקע. הוועד יפעל לביטול האפליה של חברי הקיבוצים לעומת חוכרים עירוניים היושבים על קרקעות המינהל. כן יפעל הוועד להבטחת תנאים הולמים לקליטת הבנים, כדי להבטיח את דור ההמשך בקיבוצים. לדברי יעקב בכר (מענית), העומד בראש הוועד הציבורי, חברי הקיבוצים "מקבלים סטירות בפרצופם בדמות החלטות שמנשלות אותם, צעד אחר צעד, מזכויותיהם בקרקע".

 

היעד הראשון של הוועד הציבורי הוא מניעת אישורה של החלטה 979 בנוסח החדש על-ידי מועצת מקרקעי ישראל ביום ראשון הקרוב (12.3). הוועד הציבורי תובע החזרת הנוסח המקורי של החלטה 979, שהיה מאוזן ונכון והשווה את זכויות חברי הקיבוצים היושבים על אדמתם עשרות שנים לתנאים שקיבלו מאות אלפי תושבי ישראל במבצע ההיוון שערך המינהל.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים