קואופרציה עכשיו

שירה חיים

 

התנועה הקיבוצית הצטרפה לברית הקואופרציה הבינלאומית * וזה לא מה שחשבתם


מזכירות התנועה הקיבוצית (בישיבתה ב-5.2.06) קיבלה פה אחד את ההצעה שהגישה קבוצת חברים, הפעילים בנושא התחדשות הקואופרציה בישראל, להצטרף כחברה עצמאית לארגון   ICA

(International Cooperative Alliance) - ברית הקואופרציה הבינלאומית.

 

בארגון, שנוסד ב-1895, חברים כיום יותר מ-220 ארגונים מ-88 מדינות, המייצגים מעל 800 מיליון בני אדם, חברי קואופרטיבים, ברחבי תבל. הברית נחשבת לארגון הלא-ממשלתי  (NGO)הגדול ביותר בעולם. זוהי תנועה המקדמת כלכלה עם פנים אנושיות בעולם של גלובליזציה, שוק חופשי ותחרות. השנה יוצאת הברית לטיפול במלחמה בעוני בעולם. את הקואופרטיבים החברים בתנועה זו ניתן למצוא במדינות קפיטליסטיות ובמדינות רווחה, כמו גם במדינות מתפתחות.

 

התנועה הקיבוצית, שיש לה אינטרס להיות חלק מהברית העולמית, קיימה בעבר קשרים עם  ICAבאמצעות חברת העובדים, אך לאחר שקיעת חברת העובדים בשנות התשעים - נותק הקשר. ההצטרפות לברית תשלב את התנועה הקיבוצית במרחב העשייה כשותפים לתנועה עולמית העוסקת בפיתוח קהילתי ובכלכלה הוגנת, המעמידה את האדם במרכז החשיבה והעשייה החברתית-פוליטית. שילוב התנועה במערכת זו יאפשר לנציגיה לפעול במערכות בינלאומיות ולקדם אינטרסים תנועתיים ולאומיים.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים