כחול פוליטי

אורית פראג

 

מזכירות השומר הצעיר החליטה לתמוך במרצ-יחד בבחירות הקרובות


ללא הפתעות מיוחדות הסתיימה ישיבת מזכירות השומר הצעיר בהחלטה לתת את תמיכתה למפלגת יחד-מרצ ולא במפלגת העבודה. ברוב של 39 קולות נגד 5 סיכמה המזכירות כי "מתוך הקשר בעבר ובהווה, האמונה בבסיס הערכי של המפלגה, ופועלה בשטח, נפעל למען חיזוק המפלגה (מרצ) על מנת שתוכל לממש את תפקידה הייחודי בשדה הפוליטי".

 

ישיבת המזכירות סיכמה תהליך בן חודש וחצי, במהלכו עברו חברי התנועה תהליך של דיונים החלטות בקנים האזוריים. יש לציין כי תנועת השומר הצעיר מוגדרת כלא פוליטית, אבל מסורתית היא תומכת במרצ-יחד על גלגוליה השונים עוד מימי מפ"ם. לאחר שעמיר פרץ נבחר לראשות העבודה נשמעו קולות רבים, במיוחד בקרב קבוצות תנועת הבוגרים, שראוי ונכון לתמוך בו  ובמפלגת העבודה. ראשי התנועה לא הקלו ראש בקולות והתארגנו לתהליך של לימוד, דיונים וקבלת החלטות, שבסיומן הוחלט על תמיכה במרצ-יחד.

 

עוד הוחלט בישיבת המזכירות על תוכנית העבודה של שוה"צ-מרצ. נבחר צוות פוליטי של משלחת

הי"גמלים שיעבוד בשיתוף פעולה עם הצוות הפוליטי של שכבת פלך (י"ב), שבתיאום עם ההנהגה

ירכז ויפעיל את כלל התנועה החל מראשית פברואר, ומולם יעבוד חבר פעיל במרצ שיתאם את

הפעילויות בין המטה לתנועה. הכוונה היא שהשומר הצעיר יערוך פעילויות הסברה שוטפות

בצמתים ובמרכזי קניות, יארגן "חוגי בית" בקיבוצים, ישתתף בתליית שלטים בכבישי ישראל,

וכמו כן יתגבר פעילויות נוספות בקרב חברי התנועה להגברת המעורבות הפוליטית. זאת בנוסף

להשתתפות ועזרה ביום הבחירות עצמו ב-28 במארס.

 

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים