המשימה: נטיעות


ביוזמת אגף המשימות, "בינה", "רבנים שומרי זכויות" ו"הקרן החדשה לישראל" - ייערכו בט"ו בשבט (13.2) נטיעות 500 עצי זית בשטחי הקרקע שבהם נכרתו עצים על-ידי מתנחלים באזור אלון-מורה, יצהר, הר-ברכה. טקסי נטיעות יתקיימו גם בקטמונים, וביד-חנה - בשכונה החדשה הקולטת את מפוני חומש וקדים. 300 שתילים העניק קיבוץ בית-השיטה.

 


לאתר אגף המשימות
לאתר בינה
להזמנה לנטיעות _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים