בחירה חינוכית

קרני עם-עד

 

מחלקת החינוך הקיבוצית ממליצה על רשימה מועדפת  בבחירות להסתדרות המורים * קשרים חינוכיים


בבחירות להסתדרות המורים, המתקיימות מדי ארבע שנים, נקבע הרכב המוסדות המרכזיים והמקומיים של הגוף הזה. בשבוע הבא (1.2) יתבקשו 108,870 בעלי זכות בחירה לבחור בין 11 רשימות שאושרו על-ידי ועדת הבחירות המרכזית, כאשר 401 צירים ייבחרו לוועידה ה-ל"א, כמו-גם ל-26 ועדי סניפים של הסתדרות המורים בכל רחבי הארץ.

 

כדי להבטיח את ניצחונה של רשימת אמ"י (אחדות מורי ישראל) גם במגזר הקיבוצי, פנו מזכ"ל הסתדרות המורים ויו"ר הסיעה, יוסי וסרמן, ורכז מחלקת החינוך הקיבוצית, ד"ר אבי אהרונסון, אל עובדי ההוראה והגמלאים בקיבוצים וביקשו כי יתמכו ברשימה העל-מפלגתית המאגדת בתוכה את העבודה, מרצ והליכוד - אף שמלבד אמ"י מתמודדות בבחירות רשימות רבות נוספות: ארבע רשימות ערביות, רשימה דתית של גננות, רשימה מעורבת של גננות חילוניות ודתיות, ערביות ויהודיות, רשימה למורים גמלאים ועוד אחת בשם "עוצמה למורים". לטענת וסרמן ואהרונסון, הובילה הסתדרות המורים, בהנהגת אמ"י, את המאבק מול הרפורמה החד-צדדית של ועדת דברת, נאבקה נגד הפרטת הממלכתיות בחינוך והפרטת המערכת כולה, הצליחה לבטל פיטורים של אלפי מורים ודאגה לתנאי המורים וגמלאי ההוראה.

 

ש: בכל זאת, עם כל הכבוד להישגים, מדוע מתגייסת מחלקת החינוך הקיבוצית למען רשימה אחת ויחידה?

אבי אהרונסון: "יש לנו קשרים הדוקים עם הסתדרות המורים, שבראשה עומדת אמ"י. אנחנו דואגים במשותף לזכויות המורים וגמלאי ההוראה. אין לי סיבה שלא להגיד לחבר'ה להתכוונן על המטרה. איני חושש שהם יצביעו עבור רשימה דתית או ערבית, אלא שלא יבואו להצביע. המכתב הזה נועד בעיקר להמריץ את המורים להצביע".
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים