ראש גדול לדירקטור

שירה חיים

 

נפתח קורס להכשרת חברי קיבוצים כדירקטורים * למען ההתמקצעות


עמוס רבין

איגוד התעשייה הקיבוצית והמפעלים האזוריים מילואות בגליל המערבי פותחים קורס דירקטורים לחברי קיבוצים, שמטרתו להכשיר מועמדים לתפקידי דירקטור, לחזק מנהלים בדרגי הביניים ולהעניק למשתתפים ידע, כלים ומיומנויות שיסייעו להם למלא את תפקידם במערך הניהול.

 

מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, עמוס רבין, מסר שבשנים האחרונות מונו מועצות מנהלים רבות, הן למפעלים קיבוציים והן לענפים הכלכליים בקיבוץ. "תהליך השינוי בקיבוצים, כניסת משקיעים חיצוניים למפעלים והנפקת מניות של חלק מהמפעלים בבורסה מחייבים התמקצעות גדולה יותר של דירקטורים ומנהלים, והקורס נועד להשלים את הידע הנדרש כדי למלא את התפקיד בהצלחה", אמר רבין.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים