מכינה קדם צבאית לבנות

אורית פראג

 

 הקיבוץ הדתי פותח מכינה קדם צבאית לבנות. מזכיר הקבה"ד: "אני רואה בזה עזרה

לבנות המתגייסות לצבא. מחובתי לקום ולסייע"


יאיר ריינמן, מזכיר הקיבוץ הדתי

מכינה קדם צבאית לבנות, הראשונה מסוגה, עומדת להיפתח במרכז הרצוג בעין צורים. כך הוחלט בישיבה האחרונה של המזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי. הפעילות במכינה תהיה בחסות המרכז, בגיבוי הקיבוץ הדתי ובשותפות עם המושב השיתופי משואות יצחק שבו יגורו הבנות.

 

יאיר ריינמן, מזכיר הקיבוץ הדתי, מסביר כי הוחלט על הקמת המכינה כדי לחזק ולהכין את הבנות במגזר הדתי הבוחרות בשירות צבאי. יש לציין כי אחוז הבנות מהקיבוצים הדתיים המשרתות בצה"ל הוא גבוה מאוד. בתנועה הגיעו למסקנה כי היכנסן לצבא ללא כל תהליך הכנה, ובניגוד מפורש לרוח החינוכית במשפחה ובמסגרות הלימוד הקודמות שלהן (המעודדות אותן לשירות לאומי) דורשת תהליך הכנה מסודר שיסייע לבת לעבור את הפרק הזה בחייה בצורה מועילה ופעילה.

 

בעקבות היוזמה נוצר חשש כי המכינה החדשה תעמוד בתחרות עם מדרשת הבנות בעין-הנציב, שרוב בוגרותיה מתגייסות אף הן לצה"ל. בעקבות דיונים משותפים נמצאו הסדרים והסכמות בין שני המוסדות. ריינמן אומר כי התוכנית בעין הנציב היא תוכנית דומה, אך אינה זהה. בהשוואה למסלול שעוברים הצעירים הדתיים, הרי שלב ההכנה במדרשת הבנות בעין הנציב דומה לישיבות ההסדר, או ישיבות השילוב, רמת הלימוד בה מעמיקה ורחבה יותר. המכינה הקדם צבאית מקבילה יותר למכניות הקדם-צבאיות של הבנים. "אלו שתי פעילויות מקבילות שאנחנו ננהל אותן", אומר ריינמן.

 

המימון להפעלת המכינה יתקבל בשנתיים הראשונות מהמדינה, מאגף החינוך במשרד הביטחון ובפרק זמן זה יחפש הקיבוץ הדתי מקורות מימון. בראש המכינה תעמוד מיכל מגן מעתניאל, יישוב ליד יתיר בדרום הר חברון.

 

ריינמן מוסיף, כי בהחלטות במועצת הקיבוץ הדתי האחרון במעלה גלבוע קראו חברי התנועה למה שהם כינו "מעגלים מתרחבים". כלומר, התערבות בחברה הישראלית וסיוע במה שיוכלו. הכנה של בנות לצה"ל, היא אחת המשימות שהקבה"ד לקח על עצמו והם רואים בסיוע לצעירות הדתיות שליחות ציבורית חברתית-דתית. "אני רואה בזה מתן מענה לצעד שהבנות עשו. אם הן פונות להתגייס לצה"ל מטעמים פמיניסטיים או מטעמים אחרים, מחובתי לקום ולסייע", אומר ריינמן.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים