חברים, הקרקע בוערת | ההתיישבות חייבת להתארגן נגד מסקנות ועדת הבר

חברים, הקרקע בוערת

ירון רייכמן, מנכ"ל ברית פיקוח ויו"ר ועדת המיסוי הבינקיבוצית

 

מתנהלת מערכה במגמה להשתלט על זכויות הקיבוצים בקרקע, טוען ירון רייכמן ומזהיר: "אסור לנו כנציגי ההתיישבות לשבת מהצד ולראות כיצד תוכנית השלבים מיושמת על חשבוננו. ההתיישבות צריכה תחילה להתארגן ולהילחם בכל הכוח כנגד החלטה 979 ומסקנות ועדת הבר"


פקידי האוצר ומינהל מקרקעי ישראל מיישמים בשנים האחרונות תוכנית השתלטות בת שלושה שלבים על זכויות הקיבוצים בקרקע. מי שעיניו בראשו חייב לראות את התמונה המלאה ולא לחשוב שהחלטה 979 ודו"ח ועדת הבר הם המכה האחרונה הניחתת על ההתיישבות.

 

השלב הראשון, שכבר הסתיים בהצלחה מבחינתם, היה ההשתלטות על השטח החקלאי בנחלה בעת שינוי ייעוד. שלב זה הסתיים עם ביטול החלטות המינהל 717, 727 ו-737 בבג"ץ הקרקעות של הקשת המזרחית.

 

עם סיום שלב זה, החל השלב השני, שבו אנו מצויים כעת, של השתלטות המינהל על זכויות הקיבוץ בשטח המחנה בעת עיגון זכויות החברים בדירות המגורים. תהליך ההשתלטות בא לידי ביטוי ממש בימים אלו עם ביטול החלטה 751 ויישום המלצות ועדת קובי הבר.

 

השלב השלישי הנו השלב הבא לו אנו צפויים עם סיום השלב השני. בשלב זה צפוי המינהל לבצע השתלטות על חוזה החכירה והלאמת הנחלות הפנויות בקיבוצים. את היערכותו של המינהל לביצוע שלב זה ניתן לראות בהמלצות ועדת קובי הבר, אשר מבצעות לראשונה אבחנה בין סוגים שונים של חברים והתערבות בתקנון הקיבוץ בחסות ממשלתית.

 

הוועדה מבחינה בין חברים בקיבוץ אשר כל הזכויות והחובות חלים עליהם לבין חברים אחרים. כמו כן קובעת הוועדה יום קובע נורמטיבי, שכל מי שהתקבל מעבר אליו לחברות לא יהנה מתנאים שווים בזכויות בדירת המגורים.

 

סימנים נוספים להתארגנות לשלב השלישי הם החלטת המינהל המלאימה את הנחלות הפנויות במושבים וההחלטה המגבילה את הרחבת שטח הקו הכחול בקיבוצים ובמושבים.

 

אסור לנו כנציגי ההתיישבות לשבת מהצד ולראות כיצד תוכנית השלבים מיושמת על חשבוננו. ההתיישבות צריכה תחילה להתארגן ולהילחם בכל הכוח כנגד החלטה 979 ומסקנות ועדת הבר.

 

במקביל צריכים הקיבוצים להזדרז ולחתום על חוזה חכירה לדורות. המחשבה שהזכויות שנותרו לנו היום יישארו לנו לעד היא מוטעית. ההיסטוריה של העשור האחרון מוכיחה שאנו נמצאים במדרון מבחינה זו ולכן יש למהר ונצל את האפשרויות שמקנה לנו החוק כעת.

 

תחום חשוב שבו עלינו להשקיע מאמץ הוא קביעת עובדות בשטח וזאת על ידי התארגנות לקליטת בנים ובנייה מסיבית, תוך ביצוע מהלכים של שיוך דירות פנימי לחברים בקיבוץ. עלינו להבין שאנו במעין תקופת "חומה ומגדל" בעידן המודרני שבה אנו צריכים למהר ולבנות בניגוד לרצון השלטונות. על ידי הבנייה, גם אם לא יעמוד כוחנו כדי לעצור את השלב השלישי לפחות נספיק לעשות משהו בשטח.

 

אנו נמצאים במאבק ואיש מאתנו לא צריך להיות שאנן. גם הקיבוצים המסורתיים, שסבורים שוועדת הבר היא מאבק של הקיבוצים המשתנים יגלו שהאש תגיע גם אליהם. אם נבין שזו מלחמה כוללת של כל המגזר יגדלו סיכויינו להצליח.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים