מועצת נהלי העבודה

נחמן גלבוע

 

מועצת התנועה אישרה את התקציב ותוכנית העבודה לשנת 2006 ועדכנה את נהלי עבודתה  


רן כוחן

מזג האוויר הסוער ששרר ביום חמישי האחרון דילדל את השורות בישיבת מועצת התנועה שהתקיימה ביום חמישי האחרון באפעל. הריקנות היחסית הודגשה ביתר שאת, בעקבות ההחלטה לעבור מהאולם הקטן יותר בבית חומה לאולם הגדול של בית ברנד. עקב מיעוט המשתתפים נדמה היה שהישיבה תיגמר במהירות שיא, לאחר שסעיפי התקציב ותוכנית העבודה עברו כמעט ללא הערות בקריאה שנייה. אלא שאז עלתה לדיון החוברת עבת הכרס של נהלי העבודה המעודכנים בתנועה הקיבוצית, וזכתה לשורה של התייחסויות שהאריכו את משך הישיבה עד למועד הסיום הרגיל.

 

הישיבה נפתחה בהודעת המזכירים על דחיית בחירתו של דורון סט מיגור לתפקיד רכז אגף הכלכלה לישיבה הבאה, מכיוון שקיבוצו טרם השלים את החלפתו בתפקיד מנכ"ל מפעל לגין.

 

מכאן עבר מזכיר התנועה, גברי ברגיל, להעברת ההצבעה על תוכנית העבודה, בציינו שלא חל בה שינוי מאז שהוצגה בישיבה הקודמת. שלוש התייחסויות נשמעו לגבי התוכנית. ירון חמל מכברי ציין שבסעיף הערבות ההדדית נכתב שהתנועה לא תאשר תקנון קיבוץ שאין בו סעיף הנוגע לערבות ההדדית, אולם בתק"ם נקבע כבר מזמן שהתנועה לא מאשרת את התקנון אלא רק מייעצת.

 

אבי אהרונסון הדגיש שנושא הערבות ההדדית והמחויבות לחברה בישראל עומדים בלב התוכנית, ואילו דוד דרומלביץ התייחס לתחום הפוליטי והציע להפריד בין פעילות תנועתית לפעילות פוליטית, כך שבניגוד למצב הקיים כיום, מזכיר התק"ם, לדוגמה, לא יוכל לשמש כיו"ר מחוז הקיבוצים של מפלגת העבודה. מזכיר התנועה, ולוולה שור, אמר שהוא מקבל את ההערה בנושא תקנון הקיבוץ והנוסח ישונה בהתאם, והציע לדרומלביץ להעלות את הצעתו במזכירות התנועה ולהתחיל דיון מסודר בנושא. תוכנית העבודה אושרה ברוב מוחלט.

 

ולוולה המשיך בהצגת תקציב התנועה ל-2006 העומד על 14.4 מיליון ש"ח, ואמר שהגירעון בתקציב 2005 בסך 1.6 מיליון ש"ח יכוסה בקרוב. מיליון ש"ח לכיסוי הגירעון יגיעו מניר שיתופי וסכום נוסף ממשרדי ממשלה.

 

לגבי 2006 תוכנן תקציב של 14 מיליון שקל המבוסס על מסי הקיבוצים והקצבות ממשלה וארגונים כלכליים, אולם לאחר הצגתו בפני רכזי פעילויות ומזכירות התנועה התחייבו המזכירים לגייס 400 אלף ש"ח נוספים ממקורות חיצוניים. גזבר התנועה, מוטל בוגומולסקי, הסביר שבגלל התלות במסי הקיבוצים ומקורות חיצוניים יחולק התקציב לשניים, ובתום חצי שנה ייבדקו השימושים מול המקורות והתקציב יעודכן בהתאם. לדבריו, אם גביית המסים תתקדם היטב ב-2006 ויתקבלו כספים חיצוניים, תוכל התנועה לבצע פעילויות נוספות מעבר לאלו שהוצגו בתקציב. גם בנושא זה נשמעו שלוש התייחסויות. אהרון ידלין קרא להכפיל את תקציבי הזרם והמעגל השיתופי למיליון ש"ח, יזהר בן נחום מחה על קיצוץ סעיף התרבות ודוד מורס הצטרף אליו. בתגובה הסביר ברגיל כי תקציב התרבות קוצץ בשל צמצום תקן הפעילם בו משניים לאחד, אך הבטיח שהפעילות לא תיפגע. התקציב אושר ללא מתנגדים.

 

נהלי העבודה של המוסדות הנבחרים של התנועה הקיבוצית הוצגו על ידי רכז מטה התכנון, רן כוחן, שעדכן אותם יחד עם רכז כוח האדם, יוסי בן שאול, בסיוע מבקרת התנועה, עליזה בורנשטיין. כוחן הסביר כי מדובר בנהלים שנוסחו לקראת איחוד התנועה בשנת 2000, ועודכנו לאחר 5 שנות ניסיון מצטבר של עבודת התנועה. לגבי מועצת התנועה ציין כוחן כי שונה המפתח לייצוג הקיבוצים בה למפתח מספרי פשוט יותר, והדגיש כי נציג הקיבוץ חייב להיות חבר קיבוץ ולא יו"ר חיצוני או מנכ"ל שכיר. סעיף נוסף שלא היה קיים קודם הוא קביעת מספר מינימלי הכרחי לפתיחת ישיבת המועצה. גם נושא ההצבעות החשאיות שונה, והרף לקיומן ירד מדרישת מחצית לשליש מהמשתתפים בישיבה. הזכות לערער עברה פישוט תהליכים ולעומת דרישה לגייס 75% מצירי המועצה לצורך ערעור, ניתן לעשות זאת על ידי גיוס 5 קיבוצים בנוסף לקיבוץ המערער.

 

שינויים עיקריים נוספים שהוצגו על ידי כוחן היו ביטול מוסד המזכירות הרחבה שכמעט ולא התכנס והנוכחים בו היו בעיקר פעילי התנועה, ושינוי הרכב המזכירות ל-20 חברים מתחומים שונים לעומת הרכב קשיח של ממלאי תפקידים שנקבע בתקנון הקודם. יוסי בן שאול שהציג את נושא גיוס הפעילים ומשך הקדנציות, העיר כי בעקבות המעבר של התנועה ליחסי עבודה עם תלושי שכר יתכן והנהלים ישתנו ותהיה חלוקה של פעילים מתחלפים ופעילים בעלי מקצועות טכניים שיהיו קבועים יותר.

 

בדיון שהתקיים עלתה הצעה לצרף למזכירות את כל מזכ"לי תנועות הנוער, הצעה שנתקלה בהתנגדות מצד יואל מרשק, שציין שיש לאפשר לתנועות הנוער מרחב תמרון ולא לכבול אותן במוסדות רשמיים. הצעה שהתקבלה על דעת המזכירים הייתה הצעתו של גיורא פורמן, להקים צוותי חשיבה אסטרטגיים בתחומים שונים. לאור חילוקי הדעות בנושא הרכב המזכירות אימצה המועצה את הצעתו של ולוולה, ואישרה את נהלי העבודה של המוסדות פרט למזכירות. הרכב המזכירות יוצג בישיבה הבאה.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים