צוות התנועה ממליץ על שקיפות במשכורות החברים בקיבוץצוות התנועה ממליץ על שקיפות במשכורות החברים בקיבוץ

נחמן גלבוע


בדיון במועצת התנועה קיבלו את המלצות הצוות לצמצום פערים בתנועה הקיבוצית ודרשו להעמיקן, הועלתה דרישה לגבות מסים תנועתיים באופן דיפרנציאלי

 

המלצות לצמצום פערים כלכליים שהציע צוות ראשי אגפים בראשות עמרי כנען, הובאו לדיון בקריאה ראשונה למועצת התנועה הקיבוצית שהתכנסה באפעל ביום חמישי שעבר. חלק גדול מהדוברים חשבו שההמלצות "צמחוניות" מדי, חלק אחר קרא לדוברים הראשונים "לרדת אל הקרקע", והדיון הער הסתכם בהודעה שכל ההערות הובאו בחשבון.

 

המלצות הצוות נפתחות באמירה כללית על התופעה השלילית של הגדלת הפערים בחברה הישראלית, ועל כך שהתנועה משוכנעת שיש להקטין את הפערים תוך התחשבות במציאות במשק הישראלי. בהמשך נאמר כי כחלק ממימוש עקרונותיה, התנועה הקיבוצית תפעל לצמצום פערים כלכליים בין קיבוצי התנועה ובין החברים באותו קיבוץ. התנועה תעמוד על מימוש פרק הערבות ההדדית המחייבת, המופיע בתקנות הסיווג, והיא מציעה שצמצום הפערים ייעשה על ידי מיסוי פרוגרסיבי ורשת הביטחון וכן שמירה על שוויון מהותי בבריאות ובחינוך. בנושא השקיפות בתוך הקיבוץ מוצע שהקיבוץ יביא לידיעת החברים אחת לשנה, ברגישות הראויה, את המבנה ואת הרמות של ההשתכרות בקיבוץ.

 

בדברי הפתיחה אמר כנען כי הצגת המשכורות נהוגה בחברות ציבוריות, והצוות חיפש את הדרך  ראויה להעתיק את הדפוס הזה לחברה הקיבוצית, בלי להיגרר לחשיפה אישית שתידחה על ידי הקיבוצים.

 

בדיון שהתפתח השתתפו יותר מ-20 דוברים, שרובם הציעו לאמץ את ההמלצות ואף להעמיקן. סמדר סיני סיפרה שבסקר שנערך בתנועה הקיבוצית התברר כי נשים משתכרות פחות מגברים באותו תפקיד, ודרשה להוסיף להמלצות תשלום שכר שווה לשני המינים.

יהודה טל הציע להגדיר קווים אדומים ברורים שלקיבוץ אסור לחצות אותם,

ותמר שלווי טענה שבלי קביעת פערים מדויקים שאסור לעבור אותם, יישאר המסמך הגדרת כוונות שכל חברה קפיטליסטית יכולה לאמץ.

גיורא ברעם מרוחמה, שסיפר כי בקיבוצו אין מיסוי פרוגרסיבי אלא מס אחיד שפוגע בבעלי השכר הנמוך, הציע לעגן בהחלטה שבכל פעם שמעלים שכר של מנהל בקיבוץ חייבים להעלות בשיעור דומה את שכרם של כל חברי הקיבוץ.

דני ואלה העלה בדיון את הצעתו למנות נציג קבילות, שיטפל בתלונות על פגיעה בחברים בקיבוץ המתחדש.

יעלה גרנות הציעה להוסיף למסמך החלטה למיסוי פרוגרסיבי של מסי התנועה, להקטנת הפערים בין הקיבוצים.

אמרי רון הציע לבחון אימוץ יחסי עובד-מעביד בקיבוץ המתחדש, כדי שהקיבוצים יעניקו לחבריהם את זכויותיהם הנהוגות בחוק.

יואל מרשק הציע לחברי הקיבוצים לדרוש לראות את כל המשכורות שקיבוצם משלם, משום שזו זכותם כבעלי המניות.

ראובן גוטמן דרש לקבל החלטה חד משמעית לפנות לרשם האגודות השיתופיות, ולדרוש ממנו לנקוט סנקציות כלפי קיבוצים שלא ממלאים את תקנות הסיווג.

 

מספר דוברים השמיעו דברים שונים מהרוח הכללית. מיכי דרורי טען שהשכר הוא רק מרכיב אחד בהכנסות המשפחתיות, וכשרוצים לבחון את הפערים בקיבוץ צריך להביא בחשבון את כל ההכנסות כולל המיסוי הפרוגרסיבי, ומולן לבחון גם את הוצאות המשפחה.

מזכיר קיבוץ ניר דוד, שלמה גלזר, ציין שהנוכחים באולם מנותקים מהשטח, וההחלטות היפות שהם מדברים עליהן לא מתיישבות עם המציאות. לדבריו, אין בניר דוד חברי קיבוץ בני פחות מ-35, לכן בדעתו להעביר שינוי בקיבוץ שיגרום להם להצטרף אליו.

 

בדברי הסיכום אמר ולוולה כי התנועה צריכה להראות כיוון ולייצר דעת קהל והסכמות, כך שתתאפשר קליטת בני הקיבוצים, אך יישמרו ערכי הליבה של החברה הקיבוצית.

גברי ברגיל ציין כי הקווים האדומים הם רשת הביטחון שנקבעה עם המדינה, ואת קיומה יצטרך הרשם לאכוף עם התנועה.

 

בתחילת הישיבה אימצה מועצת התנועה ברוב גדול הסדר להעברת תגמולי משרד הביטחון לנכי/ות צה"ל חברי קיבוצים. ההסדר נועד להבטיח כי נכי צה"ל המתפרנסים מעבודה בקיבוץ, יקבלו לרשותם את תגמולי משרד הביטחון שנועדו לפצותם על הכאב ועל הסבל שנגרמו להם, ואשר הזכות לקבלם היא אישית לפי חוק הנכים ואינה ניתנת להעברה. 

 

ההסדר התגבש על ידי אבישי טבת ממחלקת הביטחון של התנועה הקיבוצית, והציג אותו יוחנן פורמן ממעברות שנפצע קשה במלחמת יום כיפור. פורמן סיפר כי בעבר העביר את התגמולים לקיבוץ, וקיבל החזרים לפי צרכיו, עד שאחד המזכירים החליט לדרוש ממנו קבלות על כל הוצאה, וקבלת אישור מבעלי תפקידים לכל החזר כספי. הוא ציין לטובה את החלטת התנועה הקיבוצית להנהיג את ההסדר החדש.

 

גיל לבנה מראש הנקרה, שנפצע בהתקפת מחבלים על קיבוצו, דרש להכליל בהסדר זה גם את נפגעי פעולות האיבה. הוחלט לבדוק את הנושא מבחינה משפטית, ואם הדבר יתאפשר - להעלותו בישיבת המועצה הבאה.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים