במרצ-יחד מאשימים את העבודה באי כיבוד ההסכם הקואליציוניבמרצ-יחד מאשימים את העבודה באי כיבוד ההסכם הקואליציוני

נחמן גלבוע


חריקות בסיעת עבודה-מרצ במוסדות הלאומיים. הנפגעים העיקריים: רני טריינין ומיכי דרורי

 

חצי שנה חלפה מאז חתימת הסכם קואליציוני ויצירת סיעה אחת עבודה-יחד במוסדות הלאומיים, ובמפלגת מרצ-יחד מתחילים לאבד את הסבלנות, לנוכח אי כיבוד חלק ניכר מסעיפי ההסכם. בהתייעצות שהתקיימה בין יו"ר המפלגה יוסי ביילין, ח"כ אבשלום (אבו) וילן ומזכיר התנועה הקיבוצית גברי ברגיל, סוכם לכנס בזמן הקרוב ביותר את מזכירות הברית העולמית של מרצ, ולקבל החלטות להמשך השותפות עם מפלגת העבודה במוסדות הלאומיים.

 

במכתב ששיגר לאחרונה מזכ"ל מרצ ירון שור לשר התיירות יצחק (בוז'י) הרצוג, שניהל את המגעים מטעם מפלגת העבודה, מונה שור שבעה סעיפים בהסכם שלא מומשו, ושניים אשר מומשו באופן חלקי בלבד. אחד הסעיפים העיקריים שלא מומשו הוא מינויו של נציג מרצ רני טריינין לתפקיד יו"ר הוועדה לישראל, העוסקת בפרויקטים משותפים לקהילות בארץ ובחו"ל וחולשת על תקציבים נכבדים. מאז הקונגרס הציוני האחרון מוקפאת למעשה הוועדה, עקב דרישתם של הנציגים האמריקניים בהנהלת ההסתדרות הציונית והסוכנות לצמצם את סמכותם של נציגי המפלגות ולהחליש למעשה את מעמד יושב ראש הוועדה.

 

לאחרונה נודע כי מפלגת העבודה החליטה להעביר למינהל מקרקעי ישראל שמות של שניים מחבריה, שישמשו כנציגים מטעמה במועצת המינהל, בעוד שההחלטה הקואליציונית היא שבכל מקום שבו יש שני נציגים לסיעה המשותפת, אחד מהם יהיה מהעבודה והאחר ממרצ. החלטת העבודה פוגעת בעו"ד מיכי דרורי, שסומן כנציג מרצ בממ"י ובקק"ל.

 

במכתב ששוגר על ידי מזכ"ל הברית העולמית של מרצ דרור מורג ליו"ר קק"ל אפי שטנצלר, לגזבר הסוכנות חגי מירום וליושב ראש תנועת העבודה העולמית יגאל צחור, מציין מורג כי בחודשים האחרונים התקיימו מספר ניסיונות למימוש ההסכם, אך ללא הועיל. "האחריות על מימוש ההסכם מוטלת על ראשי העבודה המחזיקים בעמדות המפתח הרלוונטיות", כותב מורג. "בפגישה שהתקיימה במשרדו של חגי מירום בהשתתפותם של יגאל צחור, רני טריינין והחתום מטה, התקבלה הצעתו של חגי מירום כי מיכי דרורי נציג מרצ בדירקטוריון קק"ל ישמש בעל הסמכות היחידה בשם סיעת עבודה-מרצ מול גופי קק"ל המוסמכים, כדי לפעול למימוש ההסכם הפנימי בנושאי קק"ל. החלטה זו לא כובדה. בימים האחרונים הגיעו מים עד נפש".

 

ברגיל מפריד בין המקרה של טריינין, שבו הוא יודע שאנשי הסוכנות פועלים להגעה להבנות עם האמריקנים כדי להביא לפתרון מוסכם, לבין התנהגות אנשי העבודה בשאר הנושאים ובהם נושא ממ"י וקק"ל. "אני מקווה ששיתוף הפעולה הקיים בינינו בתנועה הקיבוצית, ישפיע על הפעילות המשותפת בסוכנות. לצערי זה לא המצב כיום. כאשר נחתם ההסכם הקואליציוני ונעשתה חלוקת התפקידים בסוכנות, הייתה כוונה במרצ לדרוש את תפקיד הגזבר בהתאם לעקרון החלוקה הפריטטית בין המפלגות. אני הייתי זה ששכנע את הנהלת מרצ לרדת מהעניין הזה לטובת חגי מירום, ולהסתפק בתפקיד השלישי בחשיבותו של יו"ר המחלקה לישראל. הייתי מצפה שינהגו כלפינו באותן אמות מידה, ושמפלגת העבודה ומחוז הקיבוצים יתמכו במינויו של מיכי דרורי לממ"י".

 

גם יגאל צחור בדברי תגובתו מפריד בין המקרה של טריינין, שבו המאבק עם האמריקנים נעשה במשותף, לבין המקרה של דרורי האמור לשמש כראש ועדה בדירקטוריון קק"ל וכנציג הסיעה בממ"י. לגבי קק"ל, הוא אומר, ביום שני הייתה אמורה לצאת הודעה מיו"ר הארגון אפי שטנצלר על מינוי דרורי לראשות ועדה בכירה בדירקטוריון, שהיא הוועדה היחידה שקיבלה סיעת העבודה-מרצ. באשר לנציגות בממ"י הוחלט בעבודה למנות נציג אחד מהמושבים ונציג שני מהקיבוצים שהוא עו"ד צפריר בן אור. "חשבתי שיש תנועה קיבוצית אחת", אומר צחור, "ואני לא מבין מה ההבדל בין נציג אחד מאותה תנועה למשנהו".

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים