חרמש מחה בפני פרץ: לא עת היום לשנאת חינם - לא להתלהם נגד הקיבוציםח"כ שי חרמש

חרמש מחה בפני פרץ: לא עת היום לשנאת חינם

נחמן גלבוע


דברים שאמר שר הביטחון עמיר פרץ (שהיה פעם ראש המועצה המקומית שדרות) בגיליון "הארץ" מיום 28 בנובמבר, ולפיהם "לא ייתן לאפליה בין הקיבוצים לעיירות הפיתוח להימשך", שימשו סיבה לחבר הכנסת שי חרמש ממפלגת קדימה לשלוח מכתב ולמחות על דברי פרץ. "אמירתך זו (אם אכן נאמרה)", כותב חרמש, "מתייחסת להחלטת הממשלה להקצות 134 מיליון שקל לחיזוק שדרות ויישובי עוטף עזה. פרשנות שניתנה על ידי גורמים בעיר להקצאה, מציינת כי מכלל התקציב קיבלו תושבי שדרות 30 מיליון שקל בלבד, ומכאן נובע כי המגזר הכפרי (אגב, לא רק קיבוצים, אלא גם מושבים!) זכו ביתרת התקציב - קרי 100 מיליון שקל.

 

עיון קל וקצר בנתונים היה מגלה מיד כי הוטעית! אכן, שדרות זכתה בהקצבה ישירה בת 29.7 מיליון שקל, אולם הרשויות האזוריות זכו ב-27.7 מיליון שקל בלבד. סכום נוסף, כ-13.5 מיליון שקל, נועד למימון השקעות בחקלאות, ובמקביל עשרה מיליון שקל ניתנו לפיתוח אזורי תעשייה".

 

חרמש מוסיף כי יתרה של 50 מיליון שקל באה לשרת צרכים של כלל תושבי האזור. "דומני כי הגורל המשותף לתושבי העיר ולתושבי הכפר באזור מחייב בשעות אלה איחוד כוחות וסולידריות הדדית", כותב חרמש, "ולאו דווקא ליבוי יצרים וחידוש הקונפליקט ההיסטורי, אשר שנינו בתפקידנו כראשי הרשויות בשער הנגב ובשדרות פעלנו במשותף להשכחתו. יחד תכננו תוכניות משותפות שנועדו לגבש את האזור כולו תחת מסגרת חיים משותפת, כמו ההקמה המשותפת של מכללת הנגב ע"ש ספיר, אשר לימים הייתה לגורם המשמעותי ביותר למיצוב האזור וטיפוח גאוות תושביו. לא עת היא לשנאת חינם ולשנאת שכנים, וראוי שדברים אלה, שאם אכן נאמרו ודאי נאמרו בשוגג, יתבטלו מול גילוי של אחדות וכבוד הדדי".

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים