עתיד החקלאות הכפרית ביום עיון באפעלעתיד החקלאות הכפרית ביום עיון באפעל

טל אלמליח


היום, יום ה', מתקיים באפעל יום עיון בנושא תיירות במרחב הכפרי בארגון משותף של יד טבנקין והאיחוד החקלאי.

 

התיירות הכפרית, שהפכה בשנים האחרונות לפתרון שאליו ייחלו החקלאים, הגיעה לנקודת שפל שבה עליה להגדיר את מצבה "כאשר גם דריכה במקום איננה הצלחה", אומר שלומי שקדי (כפר מנחם), מנהל עמותת התיירות יואב יהודה ואחד הנואמים בכנס. "אנחנו לא מצליחים לפרוץ הלאה מהנקודה שאליה הגענו, ולהגיע לכך שהתחום הזה יביא פרנסה ותעסוקה למרחב הכפרי". לדברי שקדי, הפוטנציאל הטמון בתחום הזה לא ממוצה בשל שורה של חסמים כדבריו, שעדיין לא נפתרו. לדבריו תחום התשתיות והקרקע, אישורים ורשיונות לעסוק בתחום התיירות הכפרית, אינו ברור וסובל מאי בהירות שעל ראשי המועצות לטפל בה. השיווק לא מקצועי מספיק, וחסרה בו התארגנות אזורית. בתחום ההכשרה המקצועית, על אף שיש תקציבים לטובתו, אין ניצול יעיל שלהם, וכן כל ההתנהלות בתחום סובלת מריבוי ארגונים ועמותות. "אין הצדקה לעבוד ברמת מועצה אזורית או מקומית", אומר שקדי. "המדינה קטנה וכל אחד רוצה להקים ארגון, ומרוב הורים אנחנו נשארים יתומים. אם נבנה מנהלת תיירות אחת שבה ארבעה מרחבים שיתאמו ביניהם את הצעדים, נפתור את הבעיות האלה".

 

בכנס ישתתפו גם נציגים ממשרדי התיירות, החקלאות ופיתוח הנגב והגליל.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים