נוקד קוראת לממשלה להוסיף יעד תעסוקה בתוכנית הכלכליתנוקד קוראת לממשלה

להוסיף יעד תעסוקה בתוכנית הכלכלית

נחמן גלבוע


הצעת החוק של ח"כ אורית נוקד להכרה בהוצאות מטפלת לצרכי מס, אושרה בקריאה טרומית ביום רביעי שעבר. על פי ההצעה, נשים עובדות יוכלו לקבל זיכוי או ניכוי מס, על הוצאות מטפלת או מעון יום לילדים מסיום חופשת הלידה ועד גיל 5. מטרת ההצעה לעודד נשים לצאת לעבודה לאחר תום חופשת הלידה, ולבטל את חוסר הכדאיות הכלכלית שביציאה לעבודה כאשר רוב המשכורת מיועדת להוצאות מטפלת.

הצעת החוק תצורף להצעות חוק נוספות באותו נושא שאושרו בקריאה טרומית, ותועבר לדיונים בוועדה לקידום מעמד האישה לקראת הצבעה בקריאה ראשונה.

 

לפני כשבועיים אישרה מליאת הכנסת פה אחד את הצעתה של ח"כ נוקד, המצמצמת את תחולת חוק ההסדרים לנושאי תקציב בלבד. בהמשך חיברה נוקד נייר עמדה לקראת הדיון בסיעת העבודה, בנושא החלטות הממשלה כפי שהן עתידות לבוא לידי ביטוי בחוק ההסדרים לשנת 2007. המסמך כולל התייחסות לסעיפים הצפויים בחוק ההסדרים וכן תוכנית לצמצום האבטלה באמצעות קביעת יעד תעסוקה. במסגרת התוכנית שמוצעת על ידי ח"כ נוקד, תינתן תמיכה משמעותית לעסקים קטנים, יתוקן חוק עידוד השקעות הון במטרה לעודד תעסוקה מקומית, ויינתנו הטבות מס למעסיקים חדשים שרוב עובדיהם נשים.

 

לדברי נוקד יעד תעסוקה, שנמצא בשימוש מדינות האיחוד האירופי, נחשב לאחד היעדים המרכזיים לטיפול בבעיות העוני והאבטלה, ואילו בישראל, לא קיים יעד חברתי, אלא רק שני יעדים מאקרו-כלכליים: יעד גרעון ויעד אינפלציה. כתוצאה מכך, המדיניות הממשלתית לטיפול באבטלה אינה שיטתית.

 

נוקד: "בקווי היסוד של הממשלה ובהסכם הקואליציוני בין מפלגת העבודה למפלגת קדימה ישנה התייחסות מפורשת לשינוי סדרי העדיפויות בתחום הכלכלי, אולם אלה באים לידי ביטוי בחוק ההסדרים ובתקציב לשנת 2007 באופן חלקי בלבד. אני קוראת לחברי הסיעה ולחברי המפלגה לאמץ את סוגיית התעסוקה כחלק ממדיניות המפלגה בנושאים כלכליים".

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים