גישור תחילה

תחיה שירן


משרד הגישור "אסיא" שבעין-חרוד מאוחד מפיץ "אמנת גישור" בקיבוצים * כזה ראה וחדש

 

"אסיא", משרד לגישור ולבניית הסכמות, השוכן בעין-חרוד מאוחד, פועל לאחרונה למען הטמעת הגישור ככלי לניהול מחלוקות בתנועה הקיבוצית. בימים אלה החל המשרד להפיץ את "אמנת הקיבוצים לגישור תחילה", בה הוא מציין, בין השאר, את מניעיו ומטרותיו: "מתוך הכרה בעקרונות הליך הגישור, המהווים דרך נאותה לניהול מחלוקות וסכסוכים; מתוך הכרה בחשיבות הדרך בה אנו מנהלים מחלוקות ובערכו של פתרון הנבנה בהסכמה; מתוך הכרה בפוטנציאל ההרסני של הסלמה במחלוקות - לקהילות, לארגונים ולאנשים פרטיים; מתוך תפישה כי ברצוננו להפנות את מרב משאבינו לפיתוח ולצמיחה; מתוך החזון לטפח את ההידברות, לעודד פתרון סכסוכים בדרך של הסכמות, לחנך לסובלנות ולפתרון מחלוקות בדרך לא-כוחנית, ליצור חברה הגאה ביכולותיה לנהל מחלוקות בדרך הגישור ומשקיעה את משאביה באנרגיה חיובית ויצירתית; אנו רואים בגישור דרך נאותה, עניינית ומתקדמת לניהול מחלוקות תוך חשיבה משותפת של הצדדים במטרה להגיע לפתרון שימצה את מרב האינטרסים של הצדדים לסכסוך, ומצהירים על שאיפתנו להיות חברה המנהלת את מרב המחלוקות בתחומה ובתחום יישוביה באמצעות גישור".

 

את אסיא הקימו, לפני כשנתיים, שני חברי עין-חרוד מאוחד: ארבל בן-ארי (40),  מגשרת ומורה לגישור, בעלת תואר שני בפילוסופיה, וגיל עוז (33), עורך-דין שעסק רבות בתביעות משפטיות הקשורות בקיבוצים, וגם בגישור.

 

"אנחנו מגשרים לא רק בחברה הקיבוצית", אומרת בן-ארי, "אבל אחת ממטרות המשרד הייתה להביא את כלי הגישור לחברה הקיבוצית".

 

ש: אבל בתנועה הקיבוצית כבר יש מוסד כזה. מה ההבדל ביניכם?

בן-ארי: "המוסד לגישור ובוררות של התנועה הקיבוצית בעצם לא נהג לעסוק בגישור אלא בעיקר בבוררויות, שלדעתנו התועלת שבהן לקיבוצים היא נמוכה מאוד. מה שאנחנו בעצם מנסים להטמיע בקיבוצים הוא: 'גישור - תחילה', כי הצלחה בגישור מביאה תועלת גדולה ויש בה חיסכון רב, הן בעלויות כספיות והן בנזקים לקהילה. עד היום הקיבוצים מכירים 'כלים הכרעתיים': בוררות או בתי משפט. אנחנו מנסים להוביל מהלך שבמסגרתו - לאט לאט - קיבוצים יתחילו להשתמש קודם כול בגישור".

 

ב"אסיא" מבקשים מהקיבוצים החותמים על האמנה לקבל על עצמם למצות את הגישור ככלי ראשוני לטיפול בפתרון סכסוכים וביישוב מחלוקות, וגם לכלול בהסכמים, הנערכים בכל אחד מהקיבוצים האלה, תנאי המציע למצות הליכים של גישור לפני כל פנייה לערכאות משפטיות.


 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים