גנבתם, תשלמו - בימ"ש העליון דחה ערעור על חומרת עונשם של נאשמים בגניבת בקר מקיבוץ כינרת
גנבתם, תשלמו

יעקב דרומי


בית המשפט העליון דחה ערעור על חומרת עונשם של נאשמים בגניבת בקר מקיבוץ כינרת

 

שלושה אנשים הודו בעבירות של גניבת בקר וקשירת קשר לביצוע פשע בקיבוץ כינרת. ביום 3.1.06 הגיעו ברכב אל הקיבוץ, "ניגשו לרפת, גנבו עגלים והעמיסום על הרכב". דוד זכאי, חבר שהזדמן למקום, "צעק לעברם, ועל כן החלו להימלט"; גל כנרתי, בן הקיבוץ, שאף הוא היה בקרבת מקום, נסע בקטנוע מול הרכב וסימן לנהג לעצור, אך זה "היטה את הרכב לכיוונו וניסה לדורסו, עד כי נאלץ בן הקיבוץ לסטות עם הקטנוע לשולי הדרך". השלושה נמלטו, ובדרכם השליכו את העגלים מן המכונית בסמוך למושבה כינרת. הם הורשעו בבית המשפט המחוזי, "הביעו חרטה" ונדונו לתקופות מאסר בפועל (מ-8 ועד 18 חודשים) וכן לקנסות בסך  15 אלף ש"ח.

 

השבוע נשמע ערעורם על חומרת העונש בפני הרכב שופטי בית המשפט העליון, רובינשטיין, ארבל ולוי. סניגורם, עו"ד דוד שפיגל, טען כי "לא נגרם נזק" (שכן העגלים הוחזרו). עו"ד דותן רוסו, מטעם המדינה, טען כי בתקופה של שנתיים, עד אוגוסט 2006, נגנבו  3,648 ראשי בקר וצאן, וכי זוהי רשימה חלקית של תופעה שהפכה למכת מדינה. השופט רובינשטיין דחה את הערעור והתייחס ל"תסכולו של החקלאי המוצא בהשכימו בבוקר, ולעתים באמצע היום, כי בקרו או צאנו נגנבו", שכן "לא תמיד ניתן לנעול 'רכוש חי' כזה, הרועה בשדה". השופט הדגיש את חשיבות הבקר והמקנה בחברה החקלאית, וציטט מספר שמות (כ"א, ל"ז) תימוכין לענישה החמורה: "כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו, חמשה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה".


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים