נוקד תמנה - ח"כ אורית נוקד נבחרה לוועדה למינוי שופטים

נוקד תמנה

קרני עם-עד


ח"כ אורית נוקד

הישג פוליטי: אורית נוקד נבחרה (לאחר מאבק) לוועדה למינוי שופטים

 

הישג חשוב לח"כ אורית נוקד, וניצחון דחוק ליו"ר "העבודה" עמיר פרץ, הושגו בהצבעה החשאית בסיעת העבודה על נציג המפלגה בוועדה למינוי שופטים. על חודו של קול - כאשר עשרה ח"כים מצביעים בעד עו"ד נוקד ותשעה עבור המתמודד מולה, דני יתום - נבחרה חברת הכנסת הקיבוצית לכהן באחת הוועדות החשובות, שבקרוב תתבקש לעצב את פני בית המשפט העליון לשנים הבאות. ההתמודדות התמקדה לא רק בכישורי יתום ונוקד לכהן בתפקיד, אלא גם שימשה "מבחן כוח" לקבוצת המורדים (קולט אביטל, וילנאי, יתום, ברוורמן, אילון וכו') שביקשה לערער על מנהיגותו והשפעתו של יו"ר המפלגה, עמיר פרץ, שתמך במועמדות של אורית נוקד, לאחר ששלי יחימוביץ' הסירה את מועמדותה. מהצד השני פרשה קולט אביטל מהמירוץ כדי לאפשר לדני יתום לזכות בבכורה - דבר שלא קרה, לבסוף. אשר לפרסומים בתקשורת, לפיהם נתמכה מועמדותה של נוקד על-ידי "קואליציית רמון-פרס", טוענת נוקד כי לא כך היה, וכי את התמיכה מחברי הסיעה שבחרו בה קיבלה ללא עזרה חיצונית מצד גופים פוליטיים כלשהם.

 

הוועדה כוללת, מלבד נוקד, את שופטי בית המשפט העליון ברק, בייניש וריבלין, את שר המשפטים רמון, את ח"כ ארדן (נציג האופוזיציה) ושני נציגים מלשכת עורכי הדין. הוועדה נחשבת ליוקרתית ומחוזרת במיוחד, והיא שמאשרת את מינויי השופטים בכל בתי המשפט. "הקו המנחה שלי הוא לשמור על עצמאותו וביצורו של בית המשפט העליון", אמרה אורית נוקד זמן קצר לאחר היבחרה. אשר לשופטים החדשים, האמורים להיבחר בקרוב, ציינה כי עדיין מוקדם לומר במי תתמוך ומדוע.

 

אבל לא רק עניינים ב"רומו של עולם" מעסיקים את ח"כ אורית נוקד, אלא גם כאלה הנוגעים ברומו של מחשוף. הצעת חוק, שהגישה השבוע, מבקשת לאסור על ניתוח הגדלת חזה לנערות תחת גיל 18. בהצעתה טוענת נוקד כי לניתוח ולספיחיו עלולות להיות השלכות קשות, הן פיזיות והן נפשיות, על נערה שטרם הבשילה מבחינה התפתחותית ומנטאלית.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים