בוא אלי פסוק נחמד - פרשת השבוע: שלח לך

בוא אלי פסוק נחמד - פרשת השבוע: שלח לך

בארי צימרמן


תורתנו הקדושה מביאה בחשבון שאנחנו רק בני אדם ("בני תמותה פתאומית" כניסוחו של בולגאקוב) ועל כן היא צופה מראש מקרים בהם תיפול שגיאה בחשבוננו או ברצוננו ולא נקיים, בשוגג, אחת או יותר מפקודותיו של הבוס. אז, קובעת תורתנו, יתקיימו תהליכי כפרה, הכרוכים במנחה או בקורבן, שבעקבותיהם נזכה בסליחתו. אבל היא, התורה, גם יודעת לדמיין לעצמה סוג נוסף של בני אדם: הסוג המסרב, המורד, מי שעושה את האסור-בעשייה לא בשגגה אלא במזיד, מתכוון, מכוון ואף פוגע. הוא הוא המוגדר בפסוקנו כעושה "ביד רמה", ובו נדבר מייד.

 

הידיים והדיבור הם אביזרים אנושיים בלעדיים (שלא כרגליים, ציפורניים וכו') ועל כן הם משמשים במקרא (ובחיים, כמובן) כדי לבטא מחוות אנושיות-ספציפיות: "הרימותי ידי אל ה'" נשבע אבינו אברם למלך סדום בספר בראשית, וניצחוננו ההיסטורי והחשוב על עמלק הושג בזכות ידיו המורמות של רבנו משה, כפי שמציינת תורתנו בספר שמות: "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל". גם אמו של עמיחי, כזכור, הייתה "כמו טחנת-רוח ישנה, / תמיד שתי ידים מורמות לצעוק אל רקיע / ושתים מורדות להכין פרוסות".

 

לכן אין פלא שאלוהינו, שרגיל לראות אותנו מנפנפים אליו בידינו האנושיות, כטובעים בים, בשבועות ובהשבעות, בצעקות ובמצוקות, נשנק קלות למראה בני אדם מן היישוב שפשוט מסרבים לציית לפקודותיו. "ביד רמה", הוא מסנן בעד שפתיים חשוקות כשהוא רואה את החצופים הללו מרימים ידיהם לא בעדו אלא נגדו, מנסים להיחלץ מן הציות התמידי שידיו מנחיתות עליהם. מייד מתהפכים מושגיו, וכמו בזוגיות אנושית, כך גם בזוגיות הזו - היד שאתמול לא הייתה יפה וטובה ממנה הופכת ליד רמה ורעה, והפה שאך אתמול שפע תהילות ושבחים היום "את ה' הוא מגדף".

 

דבר אחד אלוהינו (יסלח לי השם) לא תמיד זוכר. מי שעושה נגדו "ביד רמה" מתייחס אליו, כנראה, ברצינות, רוצה לקיים דיאלוג, נעלב כשגומלים לו בכינוי "מגדף". איזה מין אבא אתה, כבודו? אב מנדה ומכרית, או אב מקרב ומקשיב? אל תהיה קשה אתנו, ריבונו, מספיק קשה לנו גם בלי ה"ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה". די, מספיק עם הנפשות הכרותות. מהיום: בלי גרזנים. אתה תשב תחת הגפן, אנחנו תחת התאנה, ונשוחח. בלי הרמת ידיים. ו"בלילה", כמו אמו של עמיחי, "תשים את כל המכתבים / והצילומים זה ליד זה. // כדי למדוד בהם / אורך אצבע האלוהים".

 

יד קפוצה מול יד פרושה - זה מה שנמצא לי השבוע בפרשה.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים