ליל הגשרים לבית לוחמי הגטאות

טל אלמליח


יעדי ליל הגשרים - מתוך אתר "ההגנה"

שושי בן-חמו העבירה חומרי התחקיר על ליל הגשרים לארכיון בבית לוחמי הגטאות ולא לארכיון הפלמ"ח. "חששתי שהחומר יעלם שם בתהום הנשייה", היא אומרת

 

שושי בן חמו, חברת לוחמי הגטאות, שסרטה "קבר יש רק אחד" הושלם והוצג לקהל, החליטה כי מקומם של החומרים הרבים שאספה לצורך הסרט, בארכיון בית לוחמי הגטאות.

בעקבות כך החלו אנשי בית לוחמי הגטאות בבניית תוכניות חינוכיות בנושא "ליל הגשרים" תוך מיקוד בפעולה לפיצוץ גשרי אכזיב.

בפגישות שערכה עם רעיה שטראוס וגזי קפלן, מאגודת ידידי בית לוחמי הגטאות, קיבלה שושי תמיכה והבטחה לסיוע בנושא. פגישה נוספת עם נציגים נוספים וביניהם ארכיטקטית המוזיאון ויוסי שביט, מנהל הארכיון, הניבה החלטה שאכן בית לוחמי הגטאות יהיה האכסניה לחומר הרב שבן-חמו אספה, כמובן לאחר שביקשה וקיבלה את הסכמת המשפחות של משתתפי הפעולה, שמסרו לה חומרים פרטיים אודות הנופלים.

 

הפעולה בגשרי אכזיב זכתה להתעניינות מחודשת ופרטים חדשים נחשפו אודותיה בעקבות התחקיר המעמיק שערכה בן-חמו במהלך חמש שנים של הכנת הסרט.

 

בבית לוחמי הגטאות ישנו עיסוק נרחב בהיסטוריה שאיננה קשורה ישירות לשואת יהודי אירופה. ההעפלה של שארית הפליטה היא המשך חייהם של יהודי אירופה, והאיסור על העפלה היה מהסיבות המרכזיות לביצוע "ליל הגשרים".

הפעולה באכזיב, כחלק מהמאבק לתקומה, קשורה לעיסוק החינוכי בקשר בין שואה לתקומה. השואה היא בסיס לדיון רחב ומקיף בפעילויות "המרכז לחינוך הומניסטי", שבהן לוקחים חלק קבוצות רבות של תלמידים, חיילים, אנשי משטרה ומג"ב וקבוצות מבקרים.

 

"במשך 5 שנים אספתי חומרים", מספרת בן חמו, "וכל הזמן שאלו אותי אנשים שנחשפו לתיעוד ההיסטורי שהצטבר אצלי- 'מה תעשי עם כל מה שאספת?' אמרו לי שהכי טבעי שהחומר ילך לארכיון בבית הפלמ"ח.

כשהתחלתי לעבוד על הסרט הגעתי לארכיון בית הפלמ"ח ולארכיון ההגנה, ולא היה להם מה לתת לי. חששתי שכל החומר שאספתי ייעלם שם בתהום הנשייה, שלא ייעשה בו שימוש. בנוסף לכך, הסרט הרי מדבר על שני גשרים בגליל המערבי, והגעתי למסקנה שהאכסניה הכי טובה לחומר היא כאן באזור.

בהתחלה חשבתי להקים חדר הנצחה לפעולה באכזיב ולהקרין בו את הסרט ולשלב סיורים במקום הפעולה. אבל היה לי חשוב גם לטפל במסמכים באופן מוזיאלי, לשמר את הדפים, הסרטים, תצלומים וממצאים נדירים".

 

"ליל הגשרים וסיפור גשרי אכזיב מאוד משמעותי לגבינו. אנחנו חוזרים בכך אל המקורות, אל רצון הראשונים שהרגישו את הקשר בין הדברים בלי מאמץ", מוסיף שמחה שטיין, מנהל המוזיאון.

 

בימים אלה עובדים אנשי ההדרכה של המוזיאון על עיבוד החומר הרב שהגיע אליהם דרך שושי, במטרה לעשות בו שימוש בתצוגה החדשה ובתוכניות החינוכיות המלוות ומשלימות אותה.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים