קול הנכים

 

מפלגת העבודה ניסחה את זכויות הנכים בקיבוצים


ד"ר אבי ביצור, מועמד מפלגת העבודה לכנסת ה-17 (במקום 24), לקח על עצמו לעסוק בבעיות הנכים בישראל. לאחרונה נפגש ביצור פעמים מספר עם קבוצה גדולה של נכים חברי קיבוצים, ויחד ניסחו תוכנית למיסוד זכויות היסוד של האדם עם מוגבלויות בקיבוץ.

 

התוכנית אומצה על-ידי מפלגת העבודה, ולהלן סעיפיה המרכזיים: הסדרת קרן שתשלם לנכה את הכסף לו הוא זקוק כדי לרכוש אביזרים ושירותים לסל אישי לקיום בכבוד (הקרן תיבנה ממקורות המדינה, הקיבוץ, התנועה וגורמים אחרים); השוואת מעמד של נכים שנולדו בקיבוץ להורים חברי קיבוץ, והגיעו לגיל 18, למעמד של חבר קיבוץ מן המניין; התאמת המרחב הקיבוצי לנושא הנגישות; התאמת דיור לנכה בהתאם למצבו הבריאותי/ פיזי; השוואת קצבאות הנכים שקצבאותיהם תלויות במשכורות לקצבאות כל נכה אחר במדינה, צמוד לשכר המינימום במשק; חוקי המדינה בנושא שוויון-זכויות עם כבוד לאנשים בעלי מוגבלויות יעוגנו בסמכויות, בחוקים, בכללים ובתקנוני הקיבוצים; כל פטור ממסים, או הטבה, או השוואת קצבה הנהוגים במדינת ישראל - יחולו על האנשים עם מוגבלויות, שבקיבוצים.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים