בין המצעים | השוואה בין מצעי המפלגות מרצ, העבודה וקדימה

בין המצעים

קרני עם-עד

 

רגע לפני הבחירות, כשירות למתלבטים, השוואה בין מצעי המפלגות מרצ, העבודה, קדימה * משווים ובוחרים


הסדר קבע: מרצ - שתי מדינות; עבודה - שתי מדינות; קדימה- שתי מדינות.

 

גבולות: מרצ - על בסיס גבולות 1967 עם חילופי שטחים; עבודה - שמירה על גושי התיישבות ופינוי התנחלויות מבודדות; קדימה - הכללת גושי התיישבות ואזורים חיוניים מבחינה ביטחונית.

 

פליטים: מרצ - פתרון בעיית הפליטים ללא זכות שיבה; עבודה - בעיית הפליטים תבוא על פתרונה בהסדר הוגן, בהשתתפות מדינות האזור והקהילייה הבינלאומית, אך לא בהענקת זכות השיבה; קדימה - נגד זכות השיבה.

 

ירושלים: מרצ - שתי בירות לשתי מדינות; עבודה - ירושלים על כל שכונותיה היהודיות תהיה בירתה הנצחית של מדינת ישראל; קדימה - ירושלים מאוחדת.

 

גדר: מרצ - התנגדות לתוואי הגדר, והסטתה לקו הירוק; עבודה - השלמות הגדר בתוך שנה; קדימה - השלמת הגדר.

 

מו"מ מדיני (שלב א'): מרצ - מו"מ עם גורם פלסטיני יציג, שמתנער מטרור ומכיר בישראל; עבודה - חידוש המו"מ תוך מאבק נחוש בטרור; קדימה - מפת הדרכים: בשלב ראשון פירוק המאחזים מצד ישראל והפסקת הטרור מצד הפלסטינים.

 

מו"מ מדיני (שלב ב'): מרצ - אם לא ניתן להגיע להסכם, יש ללכת למהלך חד-צדדי מתואם; עבודה - צעדים עצמאיים במצב של קיפאון מדיני; קדימה - מדינה פלסטינית בגבולות זמניים, ובשלב שלישי מו"מ להסדר קבע.

 

שכר מינימום: מרצ - העלאת שכר המינימום; עבודה - העלאת שכר המינימום לאלף דולר; קדימה - נגד הנהגת שכר מינימום ובעד מס הכנסה שלילי, כולל "תמריץ ילדים".

 

ילדים: מרצ - סבסוד חינוך לגיל הרך ומימון הוצאות טיפול בילדים; עבודה - השתתפות המדינה במימון עבור מעונות יום; קדימה - יום לימודים ארוך באלף בתי ספר ומעונות יום, תמיכה מוגברת ב-250 מוסדות חינוך בפריפריה.

 

קצבאות: מרצ - הצמדת הקצבאות לשכר הממוצע; העבודה - הצמדת הקצבאות לשכר הממוצע; קדימה - ביטוח לאומי לקשישים ונכים יוגדל לרמה שתבטיח קיום בכבוד.

 

פריפריה: מרצ - השקעה בתשתיות מסילות; עבודה - תכנון לאומי לחיזוק הפריפריה; קדימה - השקעה בתשתית התחבורה, לחיבור הפריפריה למרכז.

 

פנסיה: מרצ - פנסיה חובה; עבודה - פנסיה חובה; קדימה - פנסיה חובה.

 

בריאות: מרצ - פיקוח על מחיר התרופות ללא מרשם, הגדלת שעות הזכאות לטיפול סיעודי, עדכון סל הבריאות; עבודה - הכפלת ההשתתפות בתרופות לקשישים, עדכון סל הבריאות; קדימה - הרחבת סל התרופות ועדכונו האוטומטי.

 

דת ומדינה: מרצ - חקיקת חוק חופש דת וחופש מדת; עבודה - הפרדת הדת מהפוליטיקה, הבטחת חופש דת ומצפון לכל האזרחים; קדימה - איש באמונתו יחיה. חופש פולחן, הקלה בהליכי גיור, קבורה אזרחית. מציאת פתרון ל-200 אלף מנועי חיתון.

 

נישואים וגירושים: מרצ - הנהגת נישואים וגירושים אזרחיים, כולל לבני אותו מין; עבודה - גישור בין זכויות יסוד אזרחיות למערכת הנורמטיבית של מורשת ישראל יאפשר פתרון להקמת משפחה של זוגות שנבצר מהם להינשא באמצעות המסגרות הקיימות כיום, יושקע מאמץ רב לפתרון בעיית פסולי החיתון חסרי הדת שהגיעו למדינת ישראל בעת האחרונה; קדימה - חקיקת חוק שיפתור את בעיית מנועי החיתון.

 

יהודי העולם: מרצ - עידוד פרויקט "תגלית", עידוד הקשר עם יהודי התפוצות; עבודה - שמירת קשר עם התפוצות; קדימה - עידוד פרויקט "תגלית", חיזוק הקשר עם התפוצות.

 

תרבות: מרצ - הגדלת ההקצבות לתרבות; עבודה - הגדלת התקצוב לתרבות עד 1% מתקציב המדינה; קדימה - טיפוח התרבות, יצירת תנאים נאותים לעשייה תרבותית ואמנותית.

 

חינוך חינם: מרצ - חינוך חינם מגיל שנתיים; עבודה - חינוך חינם מגיל 3, קדימה - אין התייחסות.

 

שכר המורים: מרצ - העלאת שכר המורים; עבודה - שורה של צעדים לקידום מעמד המורה; קדימה - שיפור שכר המורה, בשילוב הגדרת מעמדו וסמכויותיו, כדי ליצור אטרקטיביות של מקצוע ההוראה.

 

שכר לימוד: מרצ - הפחתת מחצית משכר הלימוד; עבודה - הלוואה מהמדינה לשכר לימוד והחזרתה בתנאים נוחים לאחר הלימודים, עם העבודה; קדימה - הלוואה מהמדינה לשכר לימוד ללא ריבית, שתוחזר לאחר הלימודים בפריסה ארוכה.

 

זכויות נשים: מרצ - ייצוג הולם, שוויון בשכר, הרחבת מעונות יום, השבת קצבאות לחד-הוריות, ביטול ועדות להפסקת היריון; עבודה - שוויון בשכר, הרחבת מעונות יום, עידוד העסקת נשים, הארכת חופשת לידה, אי-פגיעה בסיוע לחד-הוריות, מניעת ישיבות עבודה בערב; קדימה - ייצוג הולם, שוויון בשכר, סיוע לנשים להקים עסקים קטנים.

 

קצבת זקנה: מרצ - השלמת הקצבה לשכר מינימום; עבודה - ביטול השחיקה בקצבת הזקנה; קדימה - הגדלת קצבת הזקנה.

 

אלכוהול וסמים: מרצ - הגברת האכיפה וחקיקת ענישה על מבצעי עבירות תחת השפעת סמים או אלכוהול; עבודה - ענישה חריפה של עבריינים שביצעו עבירות כשהיו שיכורים; קדימה - אין במצע טיפול נקודתי בבעיה. הגברת הטיפול, ואכיפת החוק למאבק בפשיעה.

 

ש: המידע נלקח מאתרי האינטרנט הרשמיים של המפלגות, מפרסומי המפלגות, וממידע שהתקבל מדוברי המפלגות.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים