קול אישה | פעילות הח"כיות למען נשים

קול אישה

אורית פראג

 


המטה לקידום נשים

 

הח"כיות מציגות שורה של פעילות וחקיקה לקידום

נשית במסגרת המאבק על קולן של הנשים בבחירות


במאבק על קול הנשים לקראת הבחירות מתחרות חברות הכנסת על הישגיהן בתחום קידום הנשים.

 

חברת הכנסת זהבה גלאון מובילה בהצעות חוק לקידום נשים. בכנסת ה-16 עסקו מספר הצעות חוק שלה בקידום נשים בעבודה, ובהארכת זמן חופשת הלידה על פי הצורך, כמו נשים שילדו יותר מילד אחד או לאימהות לילדים שחלו בעת הלידה. זאת בנוסף להצעת חוק שתאפשר גם לגברים לקחת חופשת לידה, כך שבני הזוג יוכלו לבחור מי משניהם יחזור לעבודה. וכמו כן הגישה הצעות חוק לגבי ייצוג נשים בדירקטוריון, השואפות לכך שהנשים תהיינה מיוצגות ברמה של שתי חמישיות.

 

גלאון מציינת כי הייחוד של מרצ הוא הרפורמות בתחום האזרחי, בו תרמה יותר מכל מפלגה אחרת בקידומן של נשים ובהגנה על נשים. "נעשתה חקיקה ענפה שלי, בתחומים שקשורים לאלימות במשפחה ונגד תקיפה מינית, במאבק נגד סחר בנשים, במאבק לטובת אימהות חד-הוריות, וכמו כן הייתי שותפה יחד עם עוד חברי כנסת ליוזמה לביטול חיוב נשים שיוצאות ללמוד לוותר על קבלת אבטחת הכנסה", אומרת גלאון. "אם רוצים לסייע לנשים לצאת ממעגל העוני, צריך לאפשר להן ללמוד על מנת להשתלב במעגל העבודה".

 

עוד מדגישה גלאון כי היא איננה מאמינה שאפשר לדבר על שוויוניות בחברה בכלל ללא ההיבט המגדרי בכל תחומי החיים, בין היתר בחלוקה של ההון הלאומי שתאפשר לנשים להשתלב במעגל העבודה. "ההבדל בינינו ובין מפלגות אחרות הוא, שאנחנו רואים את המאבק בעד נשים כמאבק הוליסטי, כחלק מתפיסת העולם הכוללת שלנו", אומרת גלאון.


ח"כ אורית נוקד

גם ח"כ אורית נוקד פועלת בבחירות הללו בדגש על נושאי נשים. השבוע נטלה נוקד חלק בכנס להקמת פורום נשים בעמק הירדן בנוכחות ראש המועצה האזורית יוסי ורדי, ובהשתתפות ח"כ פרופ' יולי תמיר ושלי יחימוביץ. אחת מהצעות החוק החשובות ביותר אותן מקדמת ח"כ נוקד היא בנושא פתרון בעיית העגונות, ומסורבות הגט. נושא העגונות עומד היום על סדר היום של כל ארגוני הנשים היהודיות בארצות הברית. על פי הצעת החוק של ח"כ נוקד, אם ניתן פסק דין סופי לגירושין והבעל לא קיים אותו, יופקע תוך שנה כסף הקידושין ויבוטל תוקף הנישואין. ההצעה מתבססת על כך שניתן לפי ההלכה להכפיל סמכות בתחום הממון, כך יופקע כסף הקידושין של מי שבית הדין הרבני חייבו במתן גט והוא לא עשה כן בתוך פרק זמן של שנה.
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים