יש תרומה, ויש תרומה

קרני עם-עד

 

"בדיקת התרומה לפריימריס, שקיבלתי על-פי קריטריונים בהם נבחנים אזרחיים פרטיים בעיר ובמושב, אינה רלוונטית" * אורית נוקד מבהירה למבקר המדינה


ח"כ אורית נוקד

משרד מבקר המדינה פרסם השבוע, באמצעות אתר האינטרנט שלו, את רשימת התורמים שמימנו את המתמודדים בשלוש המפלגות: ליכוד, העבודה, מרצ. התרומה הגדולה ביותר שהעלה גוף אחד למתמודד הייתה של קיבוץ שפיים, שמימן את מסע הבחירות של ח"כ אורית נוקד (חברת הקיבוץ) בסך של 132 אלף ש"ח. קיבוץ גבת, לעומת זאת, תרם לאיתן ברושי סכום קטן בהרבה: 50 אלף ש"ח.

 

התרומה הנדיבה של שפיים לדברי נוקד, כשרה למהדרין, משום שלא מדובר בתאגיד או באדם פרטי, המוגבלים לסכום של 10,000 ש"ח. כשמדובר בקיבוץ, שסך חבריו עולה על 600 נפש, עולה כי כל אחד מהם נשא בעלות פחותה מזו המאושרת בחוק. הסכום הזה, גם אם נדמה על-פניו כגבוה, היא אומרת, שימש לכל הוצאות הקמפיין שלה, ולבד ממנו לא קיבלה סיוע כלשהו.

 

נוקד לא אהבה את הפרסום, שהובלט ב"ידיעות אחרונות". את הפרסומים האחרונים היא מגדירה כ"לוקים באי-הבנה בסיסית" - שכן, לדבריה, הם שמים את הקמפיין שלה ואת התרומות בקו אחד עם המתמודדים העירונים, ובכך "חוטאים למהות ולעובדות". "אני חברת קיבוץ שיתופי", מציינת נוקד, "שמהותו הוא שיתוף של כל מקורות ההכנסה לקופה אחת של כלל חברי הקיבוץ. טיפול בענייניי ובדיקת התרומה על-פי קריטריונים בהם נבחנים אזרחים פרטיים בעיר ובמושב, אינם רלוונטיים לענייני". בהמשך אומרת ח"כ נוקד כי היות שכל הכנסותיה מועברות ישירות לקופת הקיבוץ - מדובר, למעשה, במימון עצמי, וזאת בניגוד למתמודדים רבים שנעזרו בבעלי הון ובתורמים פרטיים אחרים. "על-פי החוק", טוענת אורית להגנתה, "רשאי כל מועמד לגייס עד 400 אלף ש"ח עבור קמפיין הבחירות, כאשר מתורם יחיד ניתן לגייס עד 10 אלפי ש"ח. במקרה של קיבוץ החוק מאפשר גיוס של סכום סביר על-פי נסיבות העניין. בקיבוץ שפיים 602 חברים. סך הוצאותיי עמד על 132 אלף ש"ח, כך שבחישוב פשוט מדובר בסכום נמוך בהרבה ממה שמאפשר החוק מתורם יחיד".

 

תגובת יובל שגיא, מזכיר שפיים: "עשינו קמפיין צנוע, כתוצאה מהפופולאריות הרבה לה זכתה אורית במחוז הקיבוצי. אין כאן נהלים חריגים. מזכירות שפיים החליטה על סכום מימון הקמפיין, וזה הובא לידיעת החברים. מדובר בנוהג שגרתי, שקורה לא בפעם הראשונה".
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים