גירושים חילוניים

 קרני עם-עד

 

הצעת חוק של אורית נוקד * לידיעת העגונות ומסורבות הגט


ח"כ אורית נוקד

הצעת חוק של ח"כ אורית נוקד (העבודה) מציעה פתרון לנושא העגונות ומסורבות הגט בישראל. ההצעה, שגובשה בשילוב עם אנשי דת ואנשי אקדמיה, הוגשה בכנסת ה-16, אך נפלה בקריאה הטרומית. בכנסת הבאה בכוונתה של ח"כ נוקד להגיש שוב את הצעת החוק הזו ולקדם אותה, עד שתעבור בקריאה שלישית ותיכנס לרשומות. על-פי החוק בישראל כיום, "נישואים וגירושים של יהודים ייערכו בישראל על-פי דין תורה". בהתאם להצעת החוק של ח"כ אורית נוקד, אם ניתן פסק-דין סופי לגירושים והבעל לא קיים אותו תוך שנה, יופקר - באופן אוטומטי ולמפרע - כסף הקידושים, וכך ייפקעו הקידושים, והנישואים יבוטלו כאילו לא היו מעולם. יש להדגיש שלא ניתן לבטל קידושי תורה - זה לא מה שנעשה בהצעת חוק זו, משום שפקיעת הקידושין היא על-ידי כך שכסף הקידושין (הכוונה לטבעת) יופקר. ההצעה מבוססת על כך שלפי ההלכה, גם לציבור (מלבד החכמים) יש סמכות להתקין תקנות הנוגעות לתחום הממון, באמצעות נציגיו (וקיימים תקדימים כאלו מן העבר).
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים