השומר עוד יותר צעיר

אורית פראג

 

תנועת השומר הצעיר תתחיל לקלוט לשורותיה חניכים מכיתה ד'. הצערת גיל החניכים נעשית בתיאום עם משרד החינוך ואמורה להציע פתרונות של חינוך לא פורמלי בקיבוצים המתקשים בכך


תנועת השומר הצעיר תתחיל להדריך כבר מהחודש הבא בכיתות ד'. השינוי יחל בקנים הקיבוציים ובספטמבר יתבצע גם בערים. הצערת גיל החניכים מתבצעת בהתאם לכללים שנחתמו בין התנועה ובין משרד החינוך במטרה להסדיר את התשלום השוטף מהמדינה לתנועה. במסגרת ההסכם נקבע אומדן גודל תנועות הנוער השונות ותנאים שהתנועות נדרשות לעמוד בהן כדי לקבל תקצוב מהמדינה. סעיף חדש במסגרת התקנה קובע כי לראשונה תתקצב המדינה את הפעילות חינוכית שמבצעות התנועות עם ילדים מכיתה ד'. עד כה קיימו חלק מהתנועות פעילות עם קבוצת גיל זו, אך ללא סיוע תקציבי מטעם המדינה.

 

אורי אופיר, רכז הקן הקיבוצי, אומר כי התנועה מקבלת את הדבר בברכה: "עד היום לא מצאנו מימון לפעילות הדרכה לכיתה ד' וכעת, עם הסיוע של משרד החינוך, נוכל להתחיל בכך". אופיר הוסיף כי הדבר נותן פתרון לקיבוצים שביצעו הפרטה של מערכת החינוך, המקשה על פעילות חינוכית בלתי-פורמלית אחרי שעות הלימודים בקיבוצים לא מעטים, עקב היעדר תקצוב ומספר מועט של ילדים בקיבוץ.

 

איל רייז, מזכ"ל השומר הצעיר, ציין כי המהלך יהיה הדרגתי ובהתאם לנהליי משרד החיוך, הוא המשך לחיזוק פעילות התנועה בקנים בקיבוצים. רייז הוסיף כי את ההדרכה יבצעו 110 חניכים משכבות בוגרות יותר שעברו בקיץ האחרון סמינר שהכשיר אותם להובלת קניהם, והם יהוו למעשה שכבת מדריכים נוספת שמשימתה החינוכית תהיה חניכי כיתה ד' בקנים. בכוונתנו, הוסיף רייז, להיכנס למהלך עם רכזי החינוך בקיבוצים ולהתחיל לפעול היכן שיתאפשר במטרה לבנות מסלול מיוחד לקראת קיץ 2006 ותחילת פעילות מלאה בכל קני התנועה כבר בספטמבר 2006. הפעילות עצמה תתקיים בעיקר לפי קבוצות עניין בתחומים שונים דוגמת ספורט, יצירה, קריאה, תיאטרון וצופיות.

 

בתוך כך פרסם רייז, מזכ"ל השומר הצעיר ומג"ד במיל, שעומד בראש מטה מיוחד שהקימה התנועה לתקופת הבחירות, הנחיות בטיחות עבור חניכי ומדריכי התנועה שיפעלו בצמתים בתקופת הבחירות. תנועת השומר הצעיר, אשר החליטה להתגייס לפעילות עבור מפלגת מרצ-יחד בבחירות 2006 ותסייע בפעילות מטות שטח, צעירים והסברה של המפלגה, העבירה למאות מדריכים וחניכים ברחבי הארץ חוברת ובה ריענון הנחיות בטיחות בנוגע לעמידת חניכים בצמתים ויציאה למבצעים מיוחדים ביום ובלילה במהלך תקופת הבחירות.

 

בין ההנחיות: היציאה לצמתים רק בליווי מבוגר, חל איסור על עמידה בצומת חשוך, תליית שלטים על תמרורים, עמידה על איי תנועה או הפרעה לתנועת מכוניות. בחוברת מדגישים כי אין להיגרר לתגרות אלימות עם גורמים פרובוקטיביים. "במידה ונתקלים באלימות יש לעזוב את המקום ואם תתפתח תגרה יש להתקשר מיידית למשטרה. אין להיכנס לעימותים עם צוותים ממפלגות אחרות, או עם גורמים נוספים. במקרה של עימות, על הבוגר לנסות ולסיימה ולפנות את החניכים ממקום האירוע".

 


לאתר השומר הצעיר
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים