מעוותים את ההיסטוריה

כתב "הדף הירוק"

 

כמה חברי ועוזבי קיבוצים המדברים "כאילו" בשמה של ההתיישבות העובדת הם סוג של התנחלות בלתי חוקית


ולוולה שור

הכותרות אותן עשו כמה חברי קיבוצים וכמה חברים לשעבר תחת הכינוי "אנשים מרכזיים בהתיישבות העובדת" שקיימו כנס תמיכה בפורעי החוק בחברון, הקפיצה רבים וטובים.

 

מזכירי התנועה הקיבוצית זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל אמרו בתגובה, כי גם בחברה הקיבוצית כבכל חברה אחרת יש מספר מצומצם של אנשים שדעתם אינה מבטאת את דעת הרוב. 


גברי ברגיל

"חשוב להדגיש", אומרים ברגיל ושור, "כי רובם המוחלט של חברי הקיבוצים מתנגדים באופן נחרץ ללקיחת החוק לידיים, להקמת מאחזים בלתי-חוקיים, להתיישבות בחברון ובהכרח לכנס ההזדהות ביישוב היהודי בחברון אשר אנשיו ותומכיהם ממשיכים להתעמת עם כוחות צה"ל והמשטרה גם בימים אלה.

 

"הניסיון להשתמש במספר מזערי של חברי קיבוצים כדי ליצור מראית עין בין התנועה הקיבוצית למתנחלים הקיצונים בחברון הוא עיוות המציאות, כמו גם עיוות ההיסטוריה בניסיון להשוות בין החלוציות של הקיבוצים שבנו את המדינה להתנחלות הפרועה בחברון", סיכמו המזכירים.

 

גם ראש המועצה האזורית יזרעאל איתן ברושי, אשר מושב נהלל נמצא בשטח שיפוטה, לא "התלהב" מהשימוש בשמו של המושב הראשון "נהלל" בהקשר הזה.

 

"תומכי ההתיישבות היהודית בחברון עושים שימוש לא ראוי, ולא מוסכם, בשם 'נהלל', שהוא סמל לאומי, שאינו שנוי במחלוקת", אמר ברושי. "ההקבלה בין ההתיישבות בנהלל להתיישבות בחברון - מקוממת חלק גדול מבני דור המייסדים בנהלל וביישובים אחרים של ראשית ההתיישבות במדינה".

 

לדבריו, ההזדהות והתמיכה במתנחלי חברון או ההתנגדות למאחזים הבלתי חוקיים הם עניינו הפרטי של כל אחד, ואין להשתמש בסמלים לאומיים באופן גורף, במיוחד לא לנושאים שנויים במחלוקת. "שרבוב השם נהלל למודעת תמיכה במתנחלי חברון, היושבים במאחז לא חוקי אשר הוחלט לפנותו - נעשתה שלא על דעת המושב. זהו ניצול המיתוס למטרות לא נכונות ולא ראויות", אמר ברושי.
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים