החישוב של חשב

שירה חיים

 

"החברה לפיתוח הגליל" ו"משקי הנגב" מכרו את חברת "חשב"


חברת "חשב  ,"ERPהמתמחה בתוכנות מחשבים פיננסיות ולוגיסטיות, בבעלות החברה לפיתוח הגליל (60%) ומשקי הנגב (40%) - נמכרה לחברת "אמן מחשבים". המכירה תתבצע בשני שלבים, כאשר בשלב הראשון נמכרו 49% ממניות החברה. בשלב השני, בעוד שישה חודשים, יימכרו לאמן-מחשבים 51 האחוזים הנותרים.

 

אמן-מחשבים התחייבה להמשיך לתת שירות ללקוחות הקשורים ל"חשב" במשך חמש שנים לפחות.

 

בחשב מועסקים כ-20 עובדים, יש לה כמאה לקוחות, ומחזור ההכנסות השנתי שלה ב-2005 היה כ-8 מיליון ש"ח.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים