נציב פניות החברים - הצעה שתועלה למועצת התנועה הקיבוצית
נציב פניות החברים

דני ואלה, יטבתה


במועצת התנועה הקיבוצית, שתתכנס השבוע, אני מבקש להעלות הצעה (שתעובד כחלק מתוכנית העבודה ל-2007) להקמת "נציבות לפניות חברים וחברות בקיבוצים", בעניינים שלא קיבלו מענה נאות מהקיבוץ ומבחוץ.

 

בראש ה"נציבות" צריך לעמוד "נציב" בעל מעמד ייחודי, אוטונומי ובלתי-תלוי (עניינית) במזכירות התנועה הקיבוצית. לכן עליו להיות לאחר "תקופת-צינון" ארוכה דיה כדי שייווצר כלפיו אמון ותגובש לו אמינות של מי שאינו מוטה בגלל פרספקטיבה של בעל-תפקיד. תהיה לו זיקה ישירה למועצת התנועה הקיבוצית, שרק היא תהיה המוסמכת לדון ולאשר את מתכונת פעולותיו ואת המשאבים שיהיו נחוצים לביצוען. הכוונה אינה ליצור גוף שיבוא במקום המוסד לגישור ולבוררות, המחלקה לפרט, המחלקה המשפטית, המחלקה לרווחה ולבריאות, אגף הרכזים או כל יחידה אחרת ב"מטה" של התנועה הקיבוצית.

 

ה"נציבות" צריכה לשמש בעיקר כתובת ואוזן קשבת; כמקום לקבלת עצה נכונה והפניה יעילה; וגם כגורם שיסב את תשומת לבם של הגורמים האחראים - מזכירות התנועה הקיבוצית והקיבוצים מצד אחד, ורשם האגודות השיתופיות מצד שני - לחשיבות, לדחיפות ו/או למהות הממוקדת של העניין שבגללו פנו החברים ל"נציבות", באין להם כתובת אחרת, או לאחר שהתאכזבו מטיפול על-ידי גורמים ואנשים אחרים.

 

תפקיד נוסף של ה"נציבות" צריך להיות מעקב-אורך אחר התפתחות הטיפול המוסמך בעניין שהופנה אליה, עד יישובו באופן שישביע את רצונם של כל המעורבים. למיטב התרשמותי, אין כיום יכולת מעשית וסמכות מרוכזת  להתייחסות אל פניות כאלה של חברות וחברים - אף לא באחד מן האגפים, המחלקות, המדורים והמוסדות שבתנועה הקיבוצית ובסביבתה.

 

כאמור, זוהי תמצית של הצעה ראשונית, אותה אבקש שמועצת התנועה הקיבוצית תאשר עקרונית ותעביר לעיצוב, לניסוח ולהרכבה במזכירות (למשל: פירוט מבנה, מתכונת ומשאבים, בנפרד או תוך היעזרות במשאבים קיימים בתנועה). לאחר מכן תוחזר ההצעה למועצה לאישור מפורט, ולהכרזה על מכרז לתפקיד "נציב פניות חברי קיבוצים" - מתוך שאיפה לתחילת פעולתו בתחילת חודש מאי 2007!

 

אשמח לקבל תגובות, הערות, התייצבות מאחורי הצעתי או נימוקים נגדה.


לרכישת מנוי ל"הקיבוץ" התקשרו 03-9309111 

 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים