דעת יחיד: שבת מנוחה? האם משרד העבודה ישלח פקחים דרוזים לאכוף את נושא השבת, או אולי יתעשת וישלח פקחים יהודים לאכוף את נושא שכר המינימום

יעקב דרומי

 


כתב האישום נגד צרעה והחברות שעבדו בחנות הקיבוץ מכיוון שסחרו ביום שבת, שהוא יום מנוחה על-פי דתן, חצה מהר מאוד את הקו המפריד בין "חוק סוציאלי" לבין "חוק דתי". בכלל, הממשק של "סוציאלי" ו"דתי" כתאומי סיאם בחוק זה, מלווה אותנו שנים. בהקשר זה ראוי להדגיש את הערת האגב של השופטת אילה פרוקצ'יה, שנראית היום כאוטופיה. "עיצובו של יום השבת כיום המנוחה בישראל", כתבה השופטת, "מחייב איזון מידתי בין הפן הסוציאלי לפן הלאומי-דתי של השבת. הכפפתו של הפן הסוציאלי באופן מלא לפן הדתי תחטיא את האיזון הראוי. יום השבת, כיום מנוחה כללי המותיר לפרט חופש מסוים לעצב את תכניו על-פי סגנונו ואמונותיו - עשוי להצדיק, בנסיבות מתאימות, מתן היתרים לעבודה בשבת".

 

חוק שעות עבודה ומנוחה אינו עוסק בהיבט הדתי של השבת, אלא בעבודה ב"ימי המנוחה", המוגדרים בחוק כיום השבת ליהודים וכיום שישי או ראשון למי שאינם יהודים. זהו חוק סוציאלי הדואג לרווחת העובדים כולם, אך בפועל עוסקים פקחי משרד העבודה באכיפתו רק לגבי יהודים. שאר אזרחי המדינה - מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים ועוד - רשאים לעבוד בכל ימות השבוע בלי שיאכפו על מעבידיהם ועליהם את יום מנוחתם. הטענה כי מדובר ב"מדינה יהודית דמוקרטית" נכונה, כנראה רק לגבי אלה שהם יהודים, שכן באזורים שאינם יהודים - אין צורך לשמור על הרמוניה של "צביון יהודי" בשבת.

 

לדברי עו"ד מיכי דרורי (געש, המחלקה המשפטית), המתייחס לפרשנות החוק - אם קיים ספק בתחולת החוק על חבר אגודה שיתופית, אזי הוא צריך להתפרש לטובת הנאשם. עו"ד רון רוגין סבור שמדובר "בפגיעה קשה בזכויות האדם" ומביא מדבריו של פרופ' שאקי המנוח, לשעבר שר הדתות, בעניין זה: "לא נאסר על חבר אגודה שיתופית לסחור בחנות של האגודה", ואין מדובר ב"פרי השמטה או שכחה" של החוק, אלא בחלק מ"הפרצות שבחוק".

 

אך החיפוש אחר "תכלית החקיקה והפרשנות התכליתית", שלאורה הלך בית הדין הארצי לגבי איסור העבודה בשבת, יצר כאן גם "אווירה" וגם "עבירה חדשה" לגבי חבר הקיבוץ. מעניין לראות את תגובת הפוליטיקאים ואת סדר העדיפויות של משרד העבודה. הישלח פקחים דרוזים לאכוף את נושא השבת, או אולי יתעשת וישלח פקחים יהודים לאכוף את נושא שכר המינימום. מה, אגב, חשוב יותר?


לרכישת מנוי ל"הקיבוץ" התקשרו 03-9309111 

 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים