חדר אורחים: עתיד תנובה: משפט שלמה של ההתיישבותדובי הלמן

חדר אורחים: עתיד תנובה: משפט שלמה של ההתיישבות

דובי הלמן, יטבתה


במאבק על עתיד תנובה נחשף הניגוד בין מי שקושרים את חייהם עם האדמה ורואים בהתיישבותם את שליחותם הלאומית - לבין אלה שהוויית חייהם היא יותר ויותר פרוורית

 

הדבר הטוב שקרה, עם החלטת הנהלת תנובה למכור את תנובה, הוא, שהחלטה זו הביאה לבהירות רבה במחלוקת על גורל תנובה. במחלוקת על תנובה אין טובים ורעים ואין חכמים וטיפשים. נוצר פער גדול של אינטרסים בין החברים באגודה, ויש צורך בהכרעה דמוקרטית בין שתי גישות שכל אחת מהן מייצגת אינטרסים שונים ומנוגדים. הכרעה זו תיפול בוועידת תנובה ומה שנדרש הוא לגייס את חברי תנובה להצבעה בוועידה.

 

לראשונה בתולדות ההתיישבות הציונית, אין כאן מחלוקת על פי סימני היכר ידועים מראש. אין כאן קווים חוצים בין קיבוצים למושבים, בין מושבי עובדים למושבים שיתופיים, בין קיבוצים שיתופיים לבין קיבוצים מתחדשים, בין משייכי חלב לתנובה ומשייכי חלב לשטראוס וטרה, בין יישובים ותיקים ליישובים צעירים יותר, בין יישובי מרכז הארץ ליישובי הפריפריה. החלוקה היא בין אלה הקושרים את חייהם עם האדמה ורואים בהתיישבותם זו את שליחותם הלאומית, לבין אלה שהוויית חייהם היא יותר ויותר פרוורית. למי שחייו שזורים בחקלאות, בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות הפעילות הכוללת של האגודה בה הוא חבר, למי שחי ביישובים קטנים הפרושים לאורכה ולרוחבה של ישראל, כדי למתוח עד כמה שאפשר את הבעלות על אדמות יהודיות, חשובה ואפילו הכרחית קואופרציה, הן במסגרת יישובו, והן ככלי המאפשר ליצרנים קטנים שרידות והצלחה בתנאי השוק המקומי והעולמי. למי שרואה את חייו כקשורים יותר ויותר לריכוזים העירוניים, חי ביישובים קהילתיים שהם במהותם פרוורים של הערים הסמוכות, ואין לו יותר קשר לאדמה וקשר לחקלאות, או חי ביישובים חקלאים אבל אישית פסק להיות חקלאי, יש רצון לגיטימי למשוך מתנובה את מה שהשקיע בה. גם במשפט שלמה הזה, אין אפשרות אחרת אלא להחליט בין שתי הגישות. ההחלטה צריכה להיות החלטת רוב, ולהתקבל בצורה דמוקרטית והוגנת. סביר הוא שכל צד מנסה לשכנע ולגייס את חברי תנובה לצדו, וצריך ואפשר שפעילות זו תיעשה ותתקבל ברוח טובה. כאשר תיפול ההחלטה, מוטל יהיה על מי שזכה לעשות ככל יכולתו להקטין את הנזק שיגרם לאלו שהפסידו.

 

גם הפעם יש כמובן משאלות לב להשיג את הכל, גם וגם. גם למכור את הפרה ולקבל את מלוא תמורתה, עכשיו, וגם להמשיך וליהנות ממנת החלב היומית שהיא מניבה. בין החקלאים לשעבר שמכרו את פרותיהם, שוויתרו על עיבוד אדמותיהם תמורת רנטה, יש ודאי רבים שהיו רוצים להמשיך להיות חקלאים. המצוקה החומרית, אובדן הביטחון האישי בהיעדר חסכונות ופנסיה, המצור המתמשך של מדינת ישראל על חקלאיה ודחיקתם אל מצבם הקשה, כל אלה עשו את שלהם. בין אם ניתן היה להחזיק מעמד ולהילחם ביחד על עתיד החקלאות, ובין אם היה דבר זה מעל לכוחם של החקלאים שנטשו, עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית נשאר תלוי בפועל על אחריותם ויכולתם של החקלאים להמשיך ולעבד את אדמות ישראל. הרפת היא חלק ממכלול זה. מתוך סימפטיה רבה לכל חברי הקיבוצים והמושבים חברי תנובה, שאינם יצרני חלב ותוצרת חקלאית אחרת, ומתוך הבנת המצוקות האישיות והקולקטיביות שלהם, לא ניתן שלא להבין את רצונם לממש את אחזקותיהם בתנובה עכשיו. מאידך מייצגים החקלאים הפעילים את האחריות האישית והקולקטיבית שלהם על עתידה של המדינה היהודית כולה. יש לכל אחד זכות פורמלית לתת קדימות למצוקותיו הפרטיות. ברם, יש זכות לא פחות כבדה להעדיף את מצוקת העם כולו, גם אם אין מי שידבר בשמו, וגם אם המחירים האישיים עבור שליחות זו הם כבדים.

 

יצרני החלב, שזהו התחום העיקרי בפעילותה של תנובה, מאורגנים באגודה שיתופית משלהם, התאחדות מגדלי בקר בישראל. בישורת האחרונה לפני התכנסות ועידת תנובה, ראוי שכל חברי האגודה יתנו לראשיה מנדט וגיבוי מלא להשיג את היעד של שמירת תנובה בשליטת חבריה היום.

 

המדובר הוא גם בסיוע לשכנע את אגודותיהם לתמוך במהלכי התאחדות מגדלי הבקר בישראל, גם לסייע בהשגת רוב שיקבע עמדת הארגונים האזוריים שמחזיקים היום במניות של תנובה, ולבסוף לבוא ולהצביע בוועידת תנובה בעד הצעות התאחדות מגדלי הבקר. מכאן ואילך, תהיה ההתאחדות לא רק גוף מקצועי, אלא תחזיק בידיה את מניותיהן של האגודות שימשיכו את חברותן בתנובה. גם אם תימכר תנובה, יהיו בדרך זו יצרני החלב בעלים שותפים בעלי משקל בתנובה.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים